Какво се случва с акцизите?

Вдигналата се олелия покрай въвеждането на пропорционален данък отклони вниманието на обществеността от мерките, които ще се предприемат от правителството спрямо акцизите през следващите две години. „Европа така нареди” е любимото извинение на управляващите, когато трябва да се проведе болезнена политика спрямо народа. В случая, достигането на минималните акцизни нива на Общността развързва ръцете на правителството да събира повече непреки данъци след освобождаването на ресурс в Бюджета за 2008 г. от по-ниските подоходен данък и социални осигуровки. България има поети ангажименти пред ЕС по глава десет „Данъчно облагане” от преговорите, в която има ясно прецизиран график за достигане на минималните нива. Правителството обаче има склонност не само да не спазва графика и да не въвежда акцизите на по-поносими етапи, но и да налага по-високи ставки от минималните. Плановете за Бюджет 2008 потвърждават това наблюдение.

В медиите се появиха различни интерпретации на идеите за акцизите, представени от тройната коалиция. Главната идея на правителството е да изравни през следващите две години акцизите за цигари, горива, въглища, кокс и електроенергия с минималните за ЕС. Според информация в пресата „акцизът за цигарите ще бъде увеличен на два пъти – през 2008 и 2009, а на горивата само един път през следващата година”,  „с 5 стотинки ще се увеличи акцизът на петролните продукти през 2008, а при цигарите и алкохола увеличението ще е с половината от заложения за достигане на минималните ставки в Европейския съюз”. Пак според журналистите „от догодина се очаква вдигане на акцизите на алкохола и горивата с 5%”. Все разностранни и объркващи индикации за нивата на акцизи през следващите няколко години.

  • Според графика в Глава десет, „България може да отложи прилагането на общия минимален акциз върху продажната цена на дребно (включваща всички данъци) за цигарите от най-търсената ценова категория до 31 декември 2009 г.” В момента акцизът над цигарите се оценява на 42,5 евро за 1 000 къса, а минималното ниво е 64 евро. Планът на правителството е най-вероятно да вдигне акциза от 2008 на 50 евро, а от 1 януари 2009 на 64. По наши оценки, това поскъпване на крайната цена на цигарите би добавило 0.60% към средногодишната инфлация за 2008 и около 1% за 2009. Показателен е ефектът от увеличението на акциза за 2006, когато 65%-но увеличение на крайната цена добави 2,25% към инфлацията за годината. Въпросът е защо правителството иска да изгуби цяла година (1 юнуари-31 декември 2009) в уж плавното повишение на акцизите?

  • Според друга точка на глава десет, „България може да прилага [следния преходен период] до 1 януари 2011 г. за безоловния бензин…с минималното ниво от EUR 359 за 1000 литра като от 1 януари 2008 г. ефективната данъчна ставка…не трябва да бъде по-ниска от EUR 323 за 1000 литра”. В момента тя е 322,12 евро и ако се следва официалния график, акцизът трябва да стане 337,5 евро през 2008 (увеличение с 5%), 350,2 през 2009 и завършване на процеса с 363 евро през 2010. Това би означавало 4 евро по-висок акциз над минималния или близо стотинка ненужно по-скъп бензин за всички нас. Ако обаче увеличението през 2008 е с 5 стотинки, то акцизът би скочил до 347,7 евро, което ще означава, че правителството отново прескача една година и ощетява населението.

  • При алкохолните продукти превишаваме с над 2% всички минимални ставки, а правителството планира увеличение с 5% през 2008, та и още едно с по-толкова през 2009. При твърдия алкохол минималното ниво на акциза е 550 евро, а ние имаме въведен 562,43 евро. Европейският съюз прие промяна на акциза за следващата година 575 евро, което би се равнявало на едва 2,2% промяна на нашия акциз посока нагоре ако правителството просто не търсеше допълнителни данъчни приходи

  • За въглищата и кокса няма достатъчно обявена информация, но най-вероятно правителството ще вдигне акциза им за нестопански цели (тоест централно и локално отопление) от 0,15 до 0,3 EUR през 2009, вместо на 1 януари 2010 г. Това директно ще удари по всички потребители, които се топлят с тези продукти.

  • Правителството смята да повиши и акциза над електрическата енергия, използвана за нестопански цели, от 0.5 до 1 EUR през една от следващите години, което отново е отстъпление от първоначалния график за 2010.

Доста релевантен е въпросът защо се бърза толкова с акцизите, когато миражът с европейския валутен механизъм изглежда се отдалечава. Правителството вероятно се стреми да сбута цялата инфлация през 2008 и 2009 и евентуално да постоим в ERM-II през 2010 и 2011, за да приемем еврото през 2012. Интересно е кой ще поеме политическата отговорност за ненужно по-високите разходи на българските граждани ако бъдем отложени до примерно 2014 г. Вероятно и това ще бъде забравено както изненадващо бяха забравени акцизите покрай малката революция в данъчно-осигурителната система. А за следващите две години – затягайте коланите, защото има бюджети да се пълнят с приходи от разни данъци

 

Още по темата:

Можем ли да преборим акцизите?

Акцизите в ЕС


Свързани публикации.