Какви пенсии ще получават американските и българските пенсионери?

САЩ

Американската администрация за социално осигуряване (ssa.gov) ежегодно дава отговор на този въпрос на всеки гражданин, който е навършил 25 години, получава трудови доходи и плаща осигурителни вноски. Повече от 150 млн. американци получават известие (Social Security Statement) за бъдещия размер на своята пенсия на база на досегашния си принос в осигурителната система. Включена е и информация за размера на бъдещата издръжка при настъпване на рискове като инвалидност, за семейни обезщетения (получавани от съпруг/а и деца до 22 г.), за наследствени пенсии както и за средствата от здравно осигурителната програма за хора над 65 г. (Medicare).

Администрацията изпраща известията автоматично, без предварително заявление от страна на бенефициента, като всеки от тях го получава в срок до три месеца преди рождения си ден всяка година. Предвидена е и възможност за получаване на известието в различен срок, след подаване на заявление.

 

(извадка от примерно известие)

 

Целта на такава инициатива е да повиши разбирането на заетите за бъдещото им финансово състояние, с което да подпомогне взимането на информирано решение за планиране на пенсиониране. В известието ясно се разграничават прогнозните обезщетения, които биха се получили при пенсиониране при навършване на пенсионна възраст от 67 г., пенсиониране след пенсионна възраст (70 г.) и ранно пенсиониране на 62 г. Оценките се правят на база на натрупания осигурителен принос в системата при спазване на настоящото законодателство. Адекватността на оценката за даден бенефициент се повишава с нарастването на неговия осигурителен стаж.

Една година след старта на инициативата през 1999 г. проучване на Gallup недвусмислено показва позлата от въвеждането и. Някои от изводите в изследването сочат, че 46% от хората получили известието имат намерение да променят плановете си за пенсиониране; 42% ще потърсят съвет от финансов консултант; 47% са поискали повече разяснителна информация от администрацията за социално осигуряване; по-малко от 0.2% са констатирали наличие на грешна информация в известието.

Разбира се ползите от подобна масирана информационна кампания са безспорни, дори и като се вземат предвид разходите на администрацията за осъществяването и.

 

България

У нас информацията, свързана с пенсионната система е добре пазена тайна. Въпреки че в последните години НОИ започна да публикува годишни и месечни данни, това още не може да ориентира по какъвто и да е начин бъдещите пенсионери какво да очакват като пенсия. И няма как да бъде иначе, тъй като самите експерти в НОИ вероятно не знаят, дори и приблизително.

В момента около 60% от парите за пенсии се финансират от текущите данъчни приходи, т.е. нямат нищо общо с внасяните осигуровки, а по-скоро с икономическата ситуация и управляващите. От тях зависи какъв ще е минималният и максимален размер на пенсията, а не от платените осигуровки; от управляващите зависи дали ще има добавки – през годината или за Коледа; от тях зависи как всъщност ще се изчислява пенсията – точки, възраст, стаж или някаква друга комбинация; от управляващите зависи и дали ще се пенсионираме на 60 години или примерно на 65 години или пък 70. При толкова много неизвестни би било в определена степен подвеждащо да се твърди колко би била нечия пенсия, тъй като тя повече зависи от политиците, отколкото от някакви допускания на експерти на НОИ.

Друга причина да не е възможно да знаем каква пенсия да очакваме е фактът, че НОИ не чувства за необходимо да обяснява на „клиентите” си какво точно прави, как и какви са прогнозите за бъдещето. Спомнете си само псевдо предложенията за пенсионна реформа от преди месец. Премиерът и социалният министър се разхождаха из медиите с една графика – това беше всичко, на което имахме право като информация, за да преценим дали предложенията са смислени.

Липсата на информация както за всеки бъдещ пенсионер, така и за системата като цяло е особено опасна по няколко причини:

ü  Позволява на всякакви групи, вкл. и синдикатите, които са против всякакви смислени промени да манипулират данните за пенсионната система както им е угодно;

ü  Парламентът и министрите одобряват някакви предложения без да имат задълбочени анализи и прогнози, варианти и алтернативи;

ü  Гражданите гледат неразбиращо и дори да се предлага нещо разумно (което скоро не се е случвало), няма как да го разберат, което пък лишава управляващите от така необходимата им обществена подкрепа за трудна пенсионна реформа.

ü  Определени групи продължават с години да получават високи пенсии без да плащат изобщо осигуровки, или пък се възползват от правото си да се пенсионират рано.

 

Резултатът от това положение е ниски пенсии, укриване на доходи, неплащане на осигуровки, заплахи от затвор. Всъщност, ако НОИ някак си успее да предостави персонализирани справки за очакваната пенсия*, то ще стане ясно, че тя е толкова ниска, че повечето работещи, които плащат в момента осигуровки може въобще да спрат да го правят. А това е риск, който НОИ едва ли иска да поема!

 

Повече за реалната пенсионна реформа можете да прочетете тук: http://ime.bg/bg/projects/reforma-na-pensionnata-sistema/

 

* Според НОИ едва 35% от материалите, подлежащи на архивиране са включени във вече съществуващия персонален регистър на НОИ.


Свързани публикации.