Енергиината стратегия, концепцията „Единствен купувач “ и либерализирането на енергииния пазар в България.


Свързани публикации.