Цената на труда: сравнение между България, Полша, Словакия и Чехия

Терминът „заплата“ и нивото ѝ са много важен елемент както от анализа на пазара на труда, данъчните и осигурителните плащания, така и в международен контекст като фактор за решенията на инвеститорите. Много обърквания се създават от разликите в определянето на брутната заплата, благодарение на заложени разграничения в осигурителни плащания и данъци, плащани „от работодателя“ и „от работника“. Това обаче се разрешава чрез въвеждането на пълния размер на заплатата при международните сравнения.

Въпреки това, размерът на цялата заплата не включва цялата картина на цената на труда. Не включва платените отпуски, отпуска по болест, не покрива и другите свързани с работниците разходи, например задължителните ваучери за храна и други подобни. Извън сметката остават и задължителните увеличения на заплатата изисквани от законодателството за нощен труд, работа по време на празници и подобни.

По тази причина четири неправителствени организации – INESS (Словакия), ИПИ (България), FOR (Полша) и Liberal Institute (Чехия) с подкрепата на Friedrich Naumann Foundation for Freedom по обща методология изградиха калкулатори, които да изчисляват пълната стойност на цената на работника.

За България ИПИ наскоро представи специалната страница – http://cenanarabotnika.org/.

На база на методология, изработена през 2019 г. от INESS четирите национални калкулатора се основават на голям брой индикатори за заплатата (базова заплата, извънреден труд, работа в празници и т.н.), добавят паричната стойност на времето прекарано извън работа (в отпуск, национални празници, по болест и т.н.) и изчисляват крайната цена на работника – общата цена на отработен човекочас и човекомесец.

В таблиците може да видите резултатите от сравнението на два вида типизирани работници:

Работник  #1: „Служител в офис“

Брутна заплата по договор 1200 €, без извънреден труд, без работа през уикенда, 30 годишен без деца, фирма със 100 работници

 

Словакия

Чехия

Полша

България

 

Брутна заплата

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

 

Цена на работника за отработен човекочас

11,57 €

11,46 €

10,01 €

10,37 €

 

Разлика между крайната обща цена на работника за работодателя и договорената брутна заплата за час

68 %

60 %

45 %

50%

 

 

Работник  #2: „Работник във фабрика“

Брутна заплата по договор 800 €, работа на 3 смени, 12 часа платен извънреден труд на месец, 48 часа нощни смени на месец, 12 часа работа в съботи, 12 часа работа в недели и 12 часа работа в национален празник на месец, 2 деца, 45 годишен, фирма с 500 служители, рисков труд

 

Словакия

Чехия

Полша

България

Брутна заплата

800 €

800 €

800 €

800 €

Цена на работника за отработен човекочас

10,68 €

8,82 €

7,43 €

8,88 €

Разлика между крайната обща цена на работника за работодателя и договорената брутна заплата за час

132 %

92 %

62 %

93 %

За страните извън еврозоната са ползвани обменни курсове от Q1-Q3 2021 г.

Въпреки че брутната заплата в двата примера е една и съща, реалната цена на отработен човекочас се различава много между отделните държави между еднотипни работници. Относителният размер на цената на работника се променя и между различните типове работници, като някои страни имат значително по-високи задължителни надбавки върху заплатите от други.

Калкулаторите на цената на работника позволяват не само да се оцени пряката цена на данъчната тежест, но и на останалите регулации на пазара на труда.

Четирите калкулатора са достъпни на следния адрес:

https://employeeprice.org/


Свързани публикации.