Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

Докладът по правосъдието – противоречие между твърдения и факти

Автор: Иван Брегов / 2018-11-16

Видно е, че механизмът за сътрудничество и проверка ще приключи, но проблемите ще останат. Решението да бъде отслабен съдържателно докладът и да бъде изцяло премахнат стъпва изцяло на политически съображения. А тези съображения не гарантират нито по-добро правосъдие в България, нито повече сигурност за ЕС.

Инвестирайте в ИПИ