Седмичен бюлетин на ИПИ Повече

Анализ на ИПИ: Дискусия върху популизма в стопанството и регулацията на човешкото действие

Автор: ИПИ / 2020-03-27

Настоящият материал отправя поглед към различни примери за икономически популизъм и регулации, които имат директен ефект върху стопанската активност и социалната среда в страната. Дискутираните примери съвсем не са изчерпателни, но целят да представят картината в много различни човешки дейности – от споделената икономика до социалните дейности, в които се наблюдава разрив между реалните нужди/решения и наличната нормативна рамка. Макар в разгледаните казуси действията на стопанските субекти често да са на ръба или дори отвъд закона, по-задълбоченият поглед показва, че те обикновено не са правонарушения по своя характер.

Инвестирайте в ИПИ