Бизнес без препятствия

Печалба, клиенти, пазари, иновации са теми, които вълнуват всеки стартиращ предприемач.

Но още в самото начало има препятствия, които нямат нищо общо с предприемаческата идея. Това са процедурите за започване на бизнес, които българската администрация е подготвила.

В последните години имаше промени в процедурите за регистрация на фирма, които намалиха значително бюрокрацията и загубеното време. Все още, обаче, сме далеч от най-добрите възможни практики.

 

Институтът за пазарна икономика започва нова публична кампания, чиято цел е да подобри средата за правене на бизнес. Една част от предложенията ни са логично продължение на реформите от последните години. Други са нови и допълнително облекчават работата на предприемачите.

 

Ние вярваме, че предприемачът е откривател и производител на възможности. За да прави това, той няма нужда от допълнителни пречки, поставяни от администрацията.

 

Започване на бизнес

  • Регистрацията на ООД трябва да става само онлайн в рамките на един ден
  • Изискването за внасяне на минимален капитал от 2 лв. в банка трябва да отпадне
  • Служебен обмен на документи при регистрация по ДДС
  • Намаление на дните за регистрация по ДДС от 14 на 7 дни
  • Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50,000 лв. на 200,000 лв.
  • Подобряване на процедурата при регистрация по ДДС – публикуване на базов списък с документи, които се изискват от НАП

 

Развитие на бизнес

  • Използване на електронни фактури от администрацията
  • Премахване на незаконните лицензи в общините
  • Въвеждане на задължителна оценка на въздействието при създаването на нормативни актове
  • Консолидираните текстове на законите трябва да са достъпни в Интернет, безплатно и да имат правна сила (реформа на Държавен вестник)

 

Целта на кампанията е да привлече внимание към тези проблеми, да аргументира необходимостта от промяна, да покаже добрите практики и очаквани ефекти и да се постигнат предложените реформи.

 

За повече информация:

Калоян Стайков, икономист (02/952 62 66, [email protected])

Кампания „Бизнес без препятствия” / Материали и публикации

По-малко стрес при срещите бизнес – администрация, Седмичен бюлетин на ИПИ, бр.739, автор: Калоян Стайков, 10 юли 2015

Най-накрая възможност за по-добри политики, Седмичен бюлетин на ИПИ, бр.738, автор: Светла Костадинова, 03 юли 2015

Още по-лесна регистрация на бизнес, Седмичен бюлетин на ИПИ, бр. 737, автор: Калоян Стайков, 26 юни 2015 


Свързани публикации.