Становище на ИПИ по покана на Конституционния съд относно КД № 1 и присъединеното към него КД № 2 от 2024 г. – 23 април 2024 г.