Алтернативен бюджет на ИПИ за 2010

Държавният сектор в България е твърде голям, което пречи на икономическия растеж, създаването на работни места и благоденствието на гражданите. Раздутият публичен сектор е силно неефективен – той може да постигне същите резултати с два пъти по-малко средства според скорошно изследване.

Анализ на ИПИ показва, че правителственият сектор не трябва да е по-голям от 25% от БВП, за да се максимизира растежът на икономиката. При това ниво правителство може да осъществява основните си функции и едновременно с това ще са налице предпоставки за растеж на икономиката. По-малките правителствени разходи позволяват на хората да спестяват и инвестират повече. Работещите ще задържат повече от изработеното, което ще стимулира предприемачеството, икономиката ще е по-свободна и с по-малко корупция. Възстановяването на икономическия растеж и създаването на работни места може да се случи по-бързо, ако размерът на правителството е по-малък.

За да се приближим към оптималния размер на държавата, предлагаме алтернативен бюджет за 2010 година с рязко намаление на данъчно-осигурителното бреме, което да остави над 3 милиарда лева нетно на данъкоплатците и да намали значително облагането на труда, предприемачите и инвестициите. Благодарение на около 20 големи реформи в публичния сектор – от пенсионната система и здравеопазването през висшето образование и електронното правителство до държавните компании и инфраструктурата – държавата ще харчи по-малко, но качеството на предлаганите услуги ще се увеличи.

Алтернативният бюджет постига преразпределение от около 30% от БВП, което е значително намаление спрямо около 40% в момента. Ефектите от ниското данъчно-осигурително бреме и повишената ефективност на разходите ще се изразяват в по-бързо и енергично излизане от кризата, повече инвестиции и работни места, повече производство и износ, увеличение на доходите, намаление на сивата икономика. Като цяло, с алтернативния бюджет България бързо ще може да стане номер 1 по икономически показатели сред новите страни членки.

През 2010 предлагаме промяна на неработещата пенсионна система. Проблемите на пенсионната система в България не са в детайлите (пенсионната възраст, например), а са структурни, вкоренени в самата система.

Нашето предложение е за коренна промяна, при която хората имат избор – 1) да останат в държавната пенсионна система, да плащат настоящите високи осигуровки и да получават ниски пенсии или 2) да внасят в лична пенсионна сметка минимум 10% от заплатата си и сами да решават кога да се пенсионират, от което ще зависи и размерът на пенсията. Пенсиите ще зависят от собствените ни решения, а не от правителството.

Пенсиите на сегашните пенсионери ще се финансират изцяло от държавния бюджет. Най-важното е, че така ще се отстрани общественият конфликт между поколенията и за първи път ще има ясна връзка между плащането на осигуровки и размера на пенсията.

Презентацията можете да прочетете ТУК .