България в международните класации 2014: 90 мерки за икономически растеж

25 ноември 2014 г.

 

За шеста поредна година Институтът за пазарна икономика, с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман”, прави преглед на редица международни индекси и анализира мястото на България в тях.

 

Какво показват международните индекси?

Представянето на България в международните класации за пореден път демонстрира липсата на осезаем напредък в подобряването на икономическата среда, повишаването на ефективността на публичните услуги, ограничаването на корупцията и като цяло – подобряването на условията за живот и бизнес в страната. При подобен застой перспективите за бъдещето не са оптимистични. Предизвикателствата пред политиците са огромни, а решаването им не може да се отлага, тъй като няма нито време, нито ресурси.

Прегледът очертава необходимите стъпки за по-добро представяне на страната ни в бъдеще. Той показва еднозначно връзката между социалното и икономическо развитие на отделните страни и тяхното място в класациите – първенците имат едни от най-високите средни доходи на човек от населението.

 

Къде е България?

Резултатът на България спрямо останалите страни-членки на Европейския съюз показва доста разнопосочно представяне – в отделни класации страната се представя добре, но в други изостава значително:

 • Слаби резултати (между 40-60%) – в Индекса за възприятие на корупцията оценката на България е под половината от максималната и далеч от тази на първенците – Дания.
 • Посредствени резултати (между 61-70%) – индексите за конкурентоспособност, икономическа свобода (Херитидж) и условия за правене на бизнес класират България по-близо до първенците както в ЕС – съответно Швейцария, Ирландия и Дания.
 • Добри резултати (70-80%) – в индексите за икономическа свобода (Фрейзър) и човешко развитие България се представя добре, като оценката ѝ е около ¾ от максималната и доста по-близо до тази на водещите страни в ЕС – Финландия и Холандия.

 

Представяне на оценката на България и първенеца в класацията в ЕС

 

Източник: Доклади по индексите, изчисления на ИПИ

 

Как да стигнем първенците?

Международният опит, особено този на страни със сериозни финансови проблеми като Ирландия и Латвия, както и този на България, показва, че пътят към настигането на първенците минава през смели реформи..

Предложените 90 мерки в изследването целят рестартиране на реформите и изваждането на България от летаргията, в която е изпаднала през последните години. Тези мерки представляват инструментариума, с който да се постигнат повече инвестиции, по-висок икономически растеж, по-високи доходи, подобряване на благосъстоянието на населението и скъсяване на дистанцията с първенците.

Най-важните и належащи реформи могат да бъдат групирани както следва:

– Еднакви правила и равни възможности

 • Независима съдебна система
 • Специализирани съдилища
 • Ефективна администрация
 • Електронни услуги
 • Оценка на въздействието

– Хора

 • Образование и професионална квалификация
 • Гъвкави условия на пазара на труд
 • Избор и отговорност при социалното и здравното осигуряване

– Европейски средства

 • Прекратяване на фиксацията върху европейските пари за сметка на реформи
 • Постигане на ефективност чрез реформи, а не чрез псевдо европейски проекти
 • Спиране на прахосването на време, енергия и финансов ресурс.

 

Пълният текст на изследването е достъпен ТУК

 

Презентацията от пресконференцията е достъпна ТУК

 

Книжката „България в международните класации 2014” ще бъде изпратена до всички народни представители, министри, заместник-министри и др., както направихме и през предходните  години.

 

За повече информация за изследването:

Калоян Стайков – [email protected], (02) 952 62 66

Зорница Славова – [email protected], (02) 952 62 66