Представяния на „Регионални профили: показатели за развитие“ – 03 декември 2014 г.

След като изследването „Регионални профили: показатели за развитие“ 2014 беше представено на 11 ноември 2014 г., Институтът за пазарна икономика (ИПИ) организира серия от събития, посветени на неговото разпространение.

За трета поредна година изследването „Регионални профили: показатели за развитие“ 2014 стана обект на значителен медиен, обществен и експертен интерес.

София, 3 декември 2014

ИПИ представи английската версия на изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2014” на 3 декември 2014 г. в хотел „Радисън”. На събитието присъстваха представители на редица чуждестранни посолства и търговски камари.

Десислава Николова, Петър Ганев, Явор Алексиев

София, 1 декември 2014

На 1 декември 2014 г. ИПИ организира кръгла маса по проекта „Регионални профили: показатели за развитие”. В нея взеха участие експерти от администрацията и неправителствения сектор, представители на академичните среди и професионалисти в сферата на регионалното развитие.

Светла Костадинова, Десислава Николова, Петър Ганев, Явор Алексиев