ИПИ посети Благоевград, Пловдив и Стара Загора – 09-19 юни 2014 г.

Между 9 и 19 юни 2014 г. ИПИ организира поредица от шест кръгли маси в страната с фокус върху актуални проблеми на регионалното развитие. Събития се проведоха в Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Варна, Габрово и Враца. В тях взеха участие редица представители на местния бизнес и неправителствения сектор, както и на общинските и областните администрации в съответните области. Кръглите маси в страната бяха организирани с активната подкрепа на Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Материали от кръгли маси:

Благоевград | Пловдив | Стара Загора | Варна | Габрово Враца

Основните впечатления на ИПИ от Южна България са достъпни тук.

Основните впечатления на ИПИ от Северна България са достъпни тук.

Поредицата от кръгли маси е част от подготовката на предстоящото трето издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, издавано с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.