ИПИ ще посети Благоевград, Пловдив и Стара Загора

Между 8 и 12 юни 2014 г. екип от икономисти на ИПИ ще посети и организира поредица от кръгли маси в областите Благоевград, Пловдив и Стара Загора. Обиколката е част от подготовката на третото издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, изготвяно с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

Кръглите маси се организират със съдействието на централната и местните структури на Българската търговско-промишлена палата.

Понеделник, 9 юни 2014 г. Благоевград | изтегли програма

  • Представяне на изследването „Регионални профили: показатели за развитие” с фокус върху развитието на Благоевград и Югозападния регион, последвано от дискусия
  • Място: Американски университет в България, Червена зала
  • Начало: 09:45 часа

Сряда, 11 юни 2014 г. Пловдив | изтегли програма

  • Представяне на изследването „Регионални профили: показатели за развитие” с фокус върху развитието на Пловдив и Южния централен регион, последвано от дискусия
  • Представяне на инвестиционен профил на Пловдив и региона (Индъстри Уоч)
  • Място: Новотел Пловдив, зала „Москва”
  • Начало: 09:45 часа

Четвъртък, 12 юни 2014 г. Стара Загора | изтегли програма

  • Представяне на изследването „Регионални профили: показатели за развитие” с фокус върху развитието на Стара Загора и Югоизточния регион, последвано от дискусия
  • Място: Търговско-промишлена палата Стара Загора, ул. Георги С. Раковски 66
  • Начало: 09:45 часа

Заповядайте! За повече информация и регистрация:

Весела Добринова | [email protected] | (+359 2) 952 62 66

 

Цялото изследване, включително профилите на всяка област, различни тематични анализи върху актуални проблеми на регионалното развитие и всички използвани данни на областно ниво могат да бъдат намерени на www.regionalprofiles.bg.