Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Заетите се увеличават, обезкуражените намаляват

Автор: Петър Ганев / 16.08.2013
Оцени тази статия:

През тази седмица бяха публикувани резултатите от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2013 г. Данните съвсем не са изненадващи, но интерпретациите им по-скоро говорят за непълно разбиране на случващото се. Объркването идва оттам, че и заетостта, и безработицата се покачват, което на пръв поглед изглежда нелогично. Още преди месеци обаче писахме, че това ще се случи, като причината е раздвижването на пазара на труда и спецификата на индикаторите.

Неведнъж сме коментирали, че заетостта измерва всички работещи, докато безработицата не обхваща всички неработещи, а само тези, които активно търсят работа. Затова и безработицата често буди подозрение сред хората, тъй като те четат за нива от около 10%, а реално виждат, че почти половината работоспособно население не работи. Причината е именно в това, че тези 10-ина процента обхващат само активно търсещите работа, докато например обезкуражените нямат работа, по принцип искат да работят, но не вярват, че ще намерят и не търсят такава. Тези особености правят така, че фокусирането единствено върху безработицата води до безкрайно погрешни изводи.

Данните за заетостта са категорични, че след три пълни години на спад (2009-2011), коефициентът на заетост се отлепи от дъното в началото на 2012 г. и тръгна нагоре – гледано спрямо същото тримесечие на миналата година, за да се избегнат сезонните фактори. Изгубените работни места далеч не са възстановени, но след началото на 2012 г. заетостта бавно пълзи нагоре. В рамките на 2012 г. така и не се покачи реалният брой на заетите, като запазването на работни места и намаляващото население бяха причината за нарастващия коефициент на заетост.

 

Графика 1: Изменение в коефициента на заетост спрямо същото тримесечие на предходната година (15+ години; I, 2007 – II, 2013)

 Източник: НСИ, ИПИ

 

От началото на 2013 г. заетите започнаха да се покачват и в абсолютен размер. Това е и най-солидният показател, че вече се създават нови работни места и реалното възстановяване на пазара на труда е започнало. Остава, разбира се, отворен въпросът дали тази тенденция ще се запази на фона на забавящата се икономика. Все пак традиционно има времеви лаг между икономичексия ръст и движението на заетостта, така че до края на годината най-вероятно ще наблюдаваме плавно нарастване на заетите.

 

Графика 2: Изменение на броя на заетите лица спрямо същото тримесечие на предходната година, хил. души (15+ години; I, 2007 – II, 2013)

Източник: НСИ, ИПИ

 

Ако се вгледаме в движението на безработицата, то в периода 2009-2011 г. развитието е логически сходно със заетостта – заетостта пада, а безработицата се покачва. От началото на 2012 г. обаче се наблюдава ново разрастване на безработицата, което на пръв поглед буди недоумение. Причината за това е именно в задържането на заетостта и раздвижването на пазара на труда, което провокира обезкуражените, виждайки някаква светлина в тунела,  да започнат да си търсят работа. По-голямата част от тях обаче не успяват да си намерят работа, особено през 2012 г., което разширява безработицата.

 

Графика 3: Изменение в коефициента на безработица спрямо същото тримесечие на предходната година (15+ години; I, 2007 – II, 2013)

 Източник: НСИ, ИПИ

 

Това твърдение може да бъде допълнително защитено с данните за обезкуражените лица, които показват как в началото на 2012 г. обезкуражените започват да спадат и тенденцията се засилва в първите месеци на 2013 г. През второто тримесечие на 2013 г. те са с 20 хил. души по-малко спрямо година по-рано, тоест 20 хил. доскоро обезкуражени са намерили мотивация да потърсят активно работа. Това също е положителен сигнал, макар да вдига безработицата.

 

Графика 4: Изменение в броя на обезкуражените лица спрямо същото тримесечие на предходната година (I, 2011 – II, 2013)

 Източник: НСИ, ИПИ

 

Ако трябва да обобщим, то данните от наблюдението на работната сила носят по-скоро положителен сигнал – макар и тромаво, вече се създават нови работни места, което покачва както коефициента на заетост, така и абсолютния брой на заетите. Все още оставаме далеч от нивата на заетост преди кризата, като слабият ръст на икономиката не подкрепя тезата скоро да се възстановят изгубените в периода 2009-2011 работни места. Броят на обезкуражените постепенно се свива, което неизбежно води до покачване на коефициента на безработица. До края на годината безработицата най-вероятно ще се задържи на нива над миналогодишните, въпреки появата на нови работни места.