Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Важна част от здравната реформа – приватизацията на болниците

Автор: Зорница Славова / 12.02.2010
Оцени тази статия:

Още когато новото правителство заговори за реформа в здравеопазването, стана ясно, че ще се повишат изискванията към лечебните заведения, а някои от тях ще бъдат закрити. Това предизвика вълна от недоволство и през последните седмици все по-често слушаме за оплакванията на пациентите и стачките на болничните служители. Проблемът, обаче, е в самия модел на здравеопазване и няма как да се премине към модерна и ефективна система без смели реформи. Само че засега не се наблюдават много смели реформи. Държавният монопол продължава да доминира, решенията се взимат централизирано, а пациентите остават на заден план. Много пъти сме писали за необходимостта от реформа и допускането на частния сектор в предоставянето на здравните услуги, но сега ще се спра на една важна част от ефективната здравна реформа, а именно приватизацията на болниците.

Проблемът е ясен - неефективност

Всяка година болничните заведения приключват с огромни дефицити и започват преговори за покриването им от бюджета. Всъщност дори бюджетът за лечебните заведения да се удвои, пак ще има дефицити, защото стимулите са изградени погрешно. Очакването (не без основание като се има предвид, че всяка година се случва същото), че дълговете така или иначе ще бъдат покрити, не дава никаква мотивация за ограничаване до предвидения бюджет. Това е и една от причините за пренебрегване на пациентите в цялата система на здравеопазване. Фокусът е насочен към управляващите - тези, които дават парите, а не към ползващите услугата. Например, в момент на криза, когато приходите са по-малко, управляващите държавни болници ухажват министъра, а управляващите частни болници - пациентите.     

За неефективност говори и недоброто предоставяне на услугата - като се започне от раздутия леглови фонд и се стигне до неудовлетворението на медицинския персонал и пациентите. България е една от водещите в Европа страни по брой на болниците и болничните легла. В същото време бюджетът не може да отдели толкова средства, за да поддържа цялата материална база в добро (или дори приемливо) състояние, а заплащането на труда на служителите - на добро ниво.

Решението - приватизация

Основните проблеми на лечебните заведения в България идват от държавната намеса, а начинът за преодоляването им се крие в ограничението й. Започването на процес по приватизиране на държавните болници трябва да е неделима част от прехода към съвременно здравеопазване. Българският и международният опит показва, че приватизацията ще осигури:

  • по-ефективно разходване на средствата
  • по-добри управленски решения
  • по-високо заплащане на медицинския персонал
  • по-добро обслужване на пациентите
  • по-ефективно здравеопазване

Разбира се, има две важни условия. Първо, приватизацията да се осъществи по прозрачен начин. Второ, да е част от цялостна реформа към една модерна, ефективна и евтина система на здравеопазване.