Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Решението е в пазарните принципи на конкуренция**

Автор: Цветелин Цоневски* / 25.06.2010
Оцени тази статия:

Омбудсманът на България Гиньо Ганев представи становището си пред медии и специалисти от областта на мобилните телекомуникации относно нарушения на правата на потребителите от страна на мобилните оператори. Предмет на нарушенията, според офиса на омбудсмана, е практиката на операторите да подновяват автоматично договорите след изтичането им, както и да налагат високи неустойки при предсрочно прекратяване. Заключението на омбудсмана е, че операторите на мобилни и интернет услуги прилагат несправедливи клаузи при сключване на потребителските договори, тъй като операторите не дават възможност на потребителите да договарят индивидуални клаузи и по този начин „злоупотребяват с икономическото и информационното си превъзходство”.

От правна и икономическа гледна точка договорите с определен срок на действие гарантират интересите на страните, че при промяна на пазарните условия по време на действие на договора, параметрите ще останат същите. Това е форма на „застраховане” и за двете страни и разпределение на риска.

Условието за автоматично подновяване на абонаментния договор е клауза, която е част от договора и е предварително известна на страните в това частно-правно отношение. По този начин с наближаване на изтичане на срока на договора на потребителя е дадена възможност да преустанови договорните отношения със сегашния си мобилен оператор и потърси по-изгодни условия при останалите конкуренти на пазара за мобилни и интернет услуги. Това е част от споразумението между страните и е договорено в сключения договор. Ако мобилният оператор е поел задължение да предупреди клиента, че наближава срока за изтичане на договора, но не го е направил с цел да предизвика автоматично подновяване, тогава ще има условие за неизпълнение на поети договорни задължения и това ще е основание за прекратяване на действието на първоначалния договор. При всички останали случаи на бездействие от страна на потребителя действието на абонаментния договор ще продължи за нов срок.

Проверката на омбудсмана констатира, че невъзможността на потребителите да договорят лични условия с операторите е злоупотреба с икономическото и информационно превъзходство на компаниите (за сходен случай на намеса на националния омбудсман във Финландия, виж тук). За сравнение потребителите в много случаи от ежедневието нямат възможност да договарят лични условия при закупуването на стоки или ползването на услуги – магазини за техника и хранителни стоки, заведения за обществено хранене, таксиметрови услуги. Всички те имат предварително обявени цени и обикновено собствениците нямат практиката да преговарят за лични условия с клиентите. Универсалните договори са стандартни в икономическия живот, защото дават възможност на компаниите да се придържат към ниски оперативни разходи, а на потребителите - да получат информация за условията на предлаганите им стоки и услуги и да предпочетат тези, които ги задоволяват. Конкуренцията е механизмът, които кара компаниите да увеличават качеството на услугите и да намаляват цените. В сегашната ситуация на пазара за мобилни и интернет услуги прехвърлянето от един оператор към друг е затруднено не само от заплащането на такси от страна на потребителите, но и от административните трудности свързани с подобно прехвърляне, което реално обезкуражава потребителите да търсят промяна. В тази насока процедурата „услуга на едно гише” е планирана да влезе в сила на 6-ти август, като това ще създаде конкурентна среда и условия за потребителите да изберат най-подходящите според техните нужди планове и мобилни оператори.[1]

Това е и оптималното решение на проблема, свързан с поведението на телекомуникационните компании, защото не държавното регулиране на бизнеса води до желания резултат, а насърчаването на пазарните механизми, сред които и конкуренцията между операторите.

 

* FEE

** В следващия брой на бюлетина Петър Ганев също ще дискутира автоматичното преподписване на договорите. 


[1] Информация предоставена от Г. Ангелов