Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Потребителски кредити в подкрепа на платежния баланс?!?!

Автор: Георги Нейчев* / 23.10.2009
Оцени тази статия:

Не веднъж сме писали за Българската банка за развитие. Няма нищо справедливо в това бюрократи да се разпореждат с пари на данъкоплатеца и да раздават кредити на техни избрани фирми. Повече държавна намеса води до повече неефективност и прахосване на средства в добрия случай, а в лошия - до корупция и кризи. Методите за избиране на кредитополучатели от страна на банката не са публично достъпни, тоест данъкоплатецът в България не знае как се харчат парите му. Изследвайки данните за банката обаче се натъкнахме на нещо още по-интересно.

Една от целите на банката, записани в закона, е „подпомагането" на експорта. На практика обаче се вижда, че не всички средства на банката се харчат по предназначение. Изданието „Банките в България" на БНБ показва разбивка на кредитното портфолио на ББР. Там, редом до данните за скоростното нарастване на кредите (почти двойно за шест месеца!!!), дадени на фирми и други банки, се появява и графа „Експозиции на дребно".

Вид кредит

сума

Жилищни ипотечни кредити за физически лица

315 000 лева

Потребителски кредити

1 737 000 лева

Ето до какво води държавната намеса. Появява се благородна идея да се стимулира нещо или някого. Назначават се бюрократи, приема се закон, харчат се парите на хората, взети принудително с данъците им. Как? Уж ще стимулираме експорта и ще даваме кредити на малки и средни предприятия, а в крайна сметка се появява графа с кредити за физически лица, ипотечни и потребителски. Кои са тези лица - не знаем. Годишните финансови отчети не казват нищо за това.

Дори и направеното да е формално законно и в малък размер (доколкото два милиона лева е „малко"), ясно е, че не е правилно. Както е ясно, че стимулирането на потребителските кредити надали стимулира експорта. Колкото по-дълго съществува тази банка в сегашния й вид, толкова по-дълго ще има подобни проблеми.

 

 

* Стажант в ИПИ