Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Отваряне на МВР

Автор: Зорница Манолова / 18.09.2009
Оцени тази статия:
 

Една от мерките на правителството срещу кризата, представени тази седмица, е намаление на администрацията с 15% във всички държавни структури. Нека помислим за едно от най-големите министерства - това на вътрешните работи - и скорошното изказване на новия министър, че съкращения на полицаи няма да има.

За да можем да коментираме ситуацията, трябва да знам за каква бройка говорим. Проблемът обаче е, че никога не се е знаело колко точно заети има в Министерство на вътрешните работи, което прави България единствената страна в системата на Евростат, която не предоставя подобна информация, обявявайки я за държавна тайна. Защо ли?

Миналата година тогавашният министър спомена приблизителната бройка в щатния състав на МВР - около 63 000 души, от които повече от 2/3 са полицаите - около 47 000 души. Тази цифра поставя България на второ място по полицаи в ЕС.

Източник: Евростат и собствени изчисления

Държавна тайна е и цялата информация за структурата, финансовото и имущественото обезпечение, възнагражденията и работата в министерството. Това не позволява да се проследят резултатите от работата на Министерството и заетите в него държавни служители. Освен това информацията за проследяване на ефективността на дейността на МВР става още по-труднодостъпна, защото управлението на МВР се изпълнява чрез сложна йерархична структура, отчасти създадена със закона, отчасти с други нормативни документи.

Освен това, изследванията на охранителните фирми показват, че в тях - според различните оценки - работят от около 3,5 до 5 пъти повече пазители на реда и собствеността от персонала на униформената полиция. Това доказва неефективността на полицейския персонал.

Някак нелогично изглежда данъкоплатците да се натоварват с над 1 млрд. разходи годишно и да не знаят за какво.

Ако се вземат предвид застраховките и разходите за допълнителна охрана и съоръжения - от решетки, през хладно и огнестрелно оръжие, до кавери и сейфове, действителните разходи на гражданите и фирмите за поддържане на обществения ред и защита на живота и собствеността са поне два пъти по-високи за икономиката като цяло. За една и съща „услуга" се плаща два пъти.

Не може само за България да е опасно да изнася публично тази информация. Не може да се поддържа такава голяма щатна бройка при съмнителни резултати (Доклад на прокуратурата за 2007 година показа, че разкритите престъпления са едва 52%). Явно структурата е далеч от оптималната и е нужна спешна реформа като се започне от намаляване на раздутите заети и бюджет. МВР е единствената официална структура в България, която не задълженията и по закона за защита на личните данни.

Време е да се МВР да се отвори и да видим какво има вътре.