Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Минималният капитал трябва да се премахне

Автор: Петър Ганев / 26.10.2007
Оцени тази статия:

Според Търговския закон, за да се регистрира дружество в България се изисква минимален капитал - за дружество с ограничена отговорност (ООД) този капитал е 5 000 лева (поне 70% от капиталът трябва да се внесе преди съдебната регистрация), а за акционерно дружество (АД) е 50 000 лева.

Изискването да покажеш дадена сума пари за да ти позволят да започнеш бизнес няма никаква икономическа логика. Изследването "Правене на бизнес" на Световната банка анализира до колко е лесно да се прави бизнес в различни страни по света. В последния доклад "Правене на бизнес 2008" са изследвани 178 страни, като един от показателите е именно наличието на минимален капитал за започване на бизнес. Разбира се, според Световната банка това изискване пречи на бизнеса и страните в който минимален капитал не се изисква са класирани на по-предно място. Оказва се, че подобно изискване липсва в цели 75 страни, като сред тях влизат: Австралия, Бразилия, Канада, Чили, Франция, Индия, Ирландия, Япония, Македония, Нигерия, Перу, САЩ, Сингапур, Великобритания, Черна Гора. Вижда се, че това са страни от всички континенти, при това с много различна икономическа действителност. Липсата на изискването за минимален капитал при започването на бизнес се отразява добре на бизнес климата във всяка една страна, независимо от степента на икономическото развитие.

В България изисквания минимален капитал е необосновано висок. Световната банка класира тези 178 страни по специален показател сума на минималния капитал за започване на бизнес / брутен национален доход на човек от населението. Резултатът на България е 56.3%, което и отрежда 136 място в класацията. Това е един от показателите по който се представяме най-зле. Като цяло в категорията "стартиране на бизнес" заемаме 100 място. За сравнение, Македония премахва изцяло изискването за минимален капитал през последната година, което подобрява бизнес климата в страната и им отрежда 21 място в категорията "стартиране на бизнес".

През последната година Саудитска Арабия, която имаше най-голямото изискване (в номинална стойност) в света за минимален капитал за започването на бизнес, премахна изцяло това изискване и се превърна във втория най-добър реформатор в Близкия Изток. Най-добрия реформатор в този регион е Египет, където изискването за минимален капитал при започването на бизнес беше намалено от 50 000 египетски паунда на едва 1 000.

Ненужните пречки пред бизнеса в България трябва да бъдат премахнати. Изискването за определена сума пари за започване на бизнес е абсолютна формалност, тъй като тези пари така или иначе после веднага се изтеглят и влизат в обръщение. Пречката е пред тези, който не разполагат с подобна сума и на практика най-много се нуждаят от евентуалните ползи от своето бъдещо бизнес начинание.