Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Международен индекс „Право на собственост” 2016

10.08.2016
Оцени тази статия:

Защитата на правото на собственост увеличава благосъстоянието

 

10 август 2016

За поредна година Институтът за пазарна икономика представя в България международния индекс „Право на собственост”, разработван от Алианс „Право на собственост”. Индексът оценява защитата на интелектуалната собственост по света, а в изданието за 2016 г. са включени 128 държави, включващи 93% от населението на света 98% от световния БВП.

Резултатите са формирани въз основа на представянето на държавите в три различни области: 1) правна и политическа среда; 2) право на физическа собственост и 3) право на интелектуална собственост.

Средният резултат в света е 5,45 т. от максималните 10 точки. На първо място в класацията отново е Финландия (с 8,4 т.), следвана от Нова Зеландия, Люксембург, Норвегия и Швейцария.

Къде е България?

През 2016 г. резултатът на България в международния индекс „Право на собственост” е 5,0 т. от максималните 10 точки. Това поставя страната на 66-то място в света (от общо 128 държави), между Тайланд и Индонезия. Спрямо 2015 г. резултатът на страната се повишава едва с 0,1 точки и достига средата на скалата за оценка.

Въпреки че България показва изключително нисък резултат, през нито една година на изследването страната не отбелязва значителни стъпки за подобряване на защитата на правото на собственост. Нещо повече, в изданието от миналата 2015 година резултатът на България намалява значително заради проблемите в правната и политическа среда и по-специално заради срива на оценката за „независимост на съдебната власт”.

 

Индексът „Право на собственост” е поредното международно изследване, което привлича внимание към проблемите в правната среда в България. Страната продължава да е разтърсвана от корупционни скандали, а съдебната система е оценявана като неработеща и обслужваща външни интереси. В своя последен доклад по Механизма за сътрудничество и проверка от януари 2016 г. Европейската комисия посочва, че: „България редовно се нарежда сред държавите-членки на ЕС, в които има най-засилено усещане за наличие на корупция, а корупцията се счита за една от най-важните пречки пред извършването на стопанска дейност в България." Освен това редица социологически проучвания и международни изследвания показват, че доверието в прокуратурата и съда е критично ниско.

Проблемите в правосъдието и широкоразпространената корупция пък са взаимосвързани с невъзможността за защита на физическата и интелектуалната собственост. Това пък, както показва докладът на Индекс „Право на собственост”, води до по-несигурна среда, по-малко инвестиции, по-ниски доходи и по-бавен ръст на икономиката.

Право на собственост и благосъстояние

Освен изготвянето на индекса за 128 страни, докладът изследва и връзката между защитата на правото на собственост и благосъстоянието на страните. За целта държавите са разделени на пет групи (квинтили) според резултата си.

Изследването потвърждава силната положителна корелация между защитата на правото на собственост и доходите, т.е. колкото по-добре правото на собственост е защитено в една страна, толкова по-високи са и доходите на нейните граждани.

Първенците в класацията - първите 20% от включените държави - се радват на 24 пъти по-висок доход на човек от населението в сравнение със страните на дъното (последните 20% от включените държави).

 

За повече информация за изследването:

Институт за пазарна икономика

02/ 952 62 66

mail@ime.bg