Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Малка неточност в бройката на полицаите премести България от дъното

Автор: Зорница Славова / 22.01.2010
Оцени тази статия:

Тази седмица на пресконференция*, посветена на непрозрачността на МВР** беше оповестена щатната бройка по различните структури в министерството. Освен, че представиха данните, от МВР направиха и сравнението с ЕС, но точно тук се получи „леко недоразумение".

Заблудата при международното сравнение, която после се разпространи в медиите, дойде от изпускането (умишлено или не) на една структура на МВР, а именно Главна дирекция „Гранична полиция", която по принцип се включва в определението на Евростат***. Зам.-министърът на МВР между другото спомена, че гранична полиция би могла да се включи към бройката, но е преценено, че това не е целесъобразно с оглед на критериите на Евростат (записът е достъпен тук, това изказване е на 56:25 мин.)!?! Всъщност, точно с оглед на критериите на Евростат тази дирекцията трябва да се включи.

Така бройката беше намалена с над 6 хиляди служители и България се нареди към средата на класацията на броя на полицейските служители в Европейския съюз с 402 полицаи на 100,000 души население. 

Всъщност броят на полицейските служители, които трябва да бъдат включени е 36,727 души, а структурата изглежда така:

Полицейски служители (по смисъла на Евростат)

Източник: Данни на МВР 

Реалната щатна бройка на полицейските служители (481) поставя страната на четвърто място в ЕС и България все още е на дъното на класацията както по брой на полицаите, така и по качество на работата на МВР. От тук нататък, вече имайки предвид тези данни, министерството трябва да помисли как да оптимизира броят на заетите, за да може от една страна те да изпълняват функциите си ефективно, а от друга да получават адекватно заплащане и техника. На пресконференцията министърът спомена, че сега следва изготвяне на подробен анализ и по предварителни данни щатът може да се съкрати с 4-5 хил. души. Дано такъв анализ наистина да бъде направен и публикуван. Прозрачността е крайно необходимо условие за осъществяването на контрол. 

Брой на полицейските служители (на 100 000 души население)

 

* На пресконференцията беше представено изследване на Институт „Отворено общество" и Програма Достъп до информация на тема „Какво (не) знаем за МВР"

Всички данни, представени от МВР са достъпни в приложения zip file.

Запис на пресконференцията можете да чуете тук.

** ИПИ вече представи анализ на дейността на МВР

*** http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/crim_esms.htm

Number of police officers. Definition: In most cases these figures include all ranks of police officers including criminal police, traffic police, border police, gendarmerie, uniformed police, city guard, and municipal police. They exclude civilian staff, customs officers, tax police, military police, secret service police, part-time officers, special duty police reserves, cadets, and court police.

Брой на полицейските служители. Определение: В повечето случаи това включва броя на всички полицейски служители, в това число криминална полиция, пътна полиция, гранична полиция, жандармерия, униформения полицейски състав, общинска полиция. Не се включва цивилният състав, митнически служители, данъчна полиция, военна полиция, тайни служби, служители на непълен работен ден, полицейски резервен щат за специални задачи, обучаеми и съдебна полиция.