Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Колко дават и колко получават майките

Автор: Зорница Славова / 19.10.2012
Оцени тази статия:

Покрай обсъждането на бюджета, майките, подобно на всички други групи и сектори, започнаха да дърпат чергата към себе си. Сега те настояват получаваното майчинство за отглеждането на дете от 1 до 2 години да се изравни с минималната работна заплата за страната. Мотивите са много, но основният икономически аргумент се състои в това, че родителите цял живот внасят във фонд „Общо заболяване и майчинство“ в НОИ и тези пари така или иначе „им се полагат“.

Нека направим една проста статична сметка, за да видим дали вноските във фонда наистина са по-големи от получаваното майчинство и дали този аргумент е силен коз при исканията на майките. Разбира се, една подобна сметка ще отрази моментното състояние на икономиката в България и съвсем не е точна, защото законодателството вероятно няма да остане същото през оставащите години до пенсиониране и внасяне във фонда, а заплатата варира през целия трудов стаж. Все пак това е единственият начин да се покаже връзката между вноските и получаваното обезщетение за отглеждането на дете. 

На практика двамата родители внасят за общо заболяване и майчинство по 1,4% от заплатата си през целия си трудов стаж, като 58%[1] от внесеното се използва за изплащане на обезщетение за отглеждането на дете. Полученото пък е равно на обезщетението за отглеждане на детето до 2-годишна възраст (90% от работната заплата за първата година и 240 лв. месечно за втората) плюс еднократната помощ за раждане на дете.

Изчисляването на внесеното и полученото може да стане по следните формули:

  • Внесено = (процент от заплатата, внасян във фонда от работника – 1,4%) х (процент от фонда за изплащане на майчинство  - 58%) х (осигурителен стаж на родителите –34 г. за жените и 37 г. за мъжете или общо 71 години) х (средна годишна работна заплата на родителите)
  • Получено обезщетение = (получавано майчинство за първата година - 90% от работната заплата) + (получавано обезщетение за втората година - 2880 лв.) + (еднократна помощ за раждане на дете – 250 лв.),

По тези формули всеки може лесно да изчисли колко е внесъл и ще внася и колко е получил или би получил. Единствената променлива тук е работната заплата. Като се има предвид, че данните на НСИ показват, че към средата на годината средната месечната заплата в България е 755 лв., можем да изчислим средната сума на вноската и полученото обезщетение.

Внесено: (1,4/100)х(58/100)*(71)*(755*12) = 5,223 лв. 

Получено обезщетение: (90/100*755*12)+(240*12) + 250 = 11,284 лв.

Получено обезщетение за отглеждане на две деца = 22,918 лв.

(еднократната помощ за раждане на второ дете е 600 лв.)

Тоест, за отглеждането на две деца до 2-годишна възраст майките получават над четири пъти повече, отколкото внасят двамата родители през целия си живот. Това прави основният икономически аргумент на майките несъстоятелен и те не трябва да го използват, когато искат увеличение на майчинските.

 


[1]Последните данни на НОИ (юни 2012 г.) показват, че 58% от парите във фонд „Общо заболяване и майчинство“ се използват за изплащане на обезщетенията за оглеждането на дете до 2-годишна възраст.