Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Инфографика: Какво се случва с делата по заповедното производство

Автор: Зорница Славова / 31.08.2018
Оцени тази статия:

Какво представлява заповедното производство

Заповедното производство е процедура пред съда, която започва с подаване на заявление (а не искова молба) и цели заявителят да събере по бърз начин вземането си по опростен ред поради неговата безспорност (когато не е налице спор по него).

Заповедното производство се развива пред районния съд по местожителството на длъжника (когато той е физическо лице) и седалището (когато е юридическо).