Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Година и половина нови работни места в частния сектор

Автор: Явор Алексиев / 12.08.2016
Оцени тази статия:

Предварителните данни на НСИ за развитието на пазара на труда в страната през първите 6 месеца на 2016 г. показват, че икономиката продължава да създава работни места. Броят на наетите към края на м. юни 2016 г. достига 2,36 млн. души, което е с 46,1 хил. повече от същия период на 2015 г. и с 56,3 хил. повече от същия период на 2014 г. Юни 2016 г. е 18-тият пореден месец, в който броят на наетите лица в частния сектор се увеличава на годишна база, като именно последните 6 месеца са най-силните от тях. След тригодишен период на спад, от м. април 2016 г. започва и ръст на броя на наетите в обществения сектор.

Графика 1: Промяна на броя на наетите на годишна база в частния и обществения сектор (души)

Източник: НСИ

По-внимателният преглед на данните показва, че огромната част от увеличението на броя на наетите всъщност е в икономически дейности с по-ниски от средното за страната заплащане. За да проследим тази динамика, сме разделили икономическите дейности в три групи в зависимост от средното ниво на заплащане през 2014 г. (последната, за която има пълни годишни данни):

  • В първата група (сравнително ниско платени дейности) влизат икономически дейности, в които средната годишна брутна заплата е до 12,5% по-ниска от средната за икономиката през 2014 г. Тук влизат преработващата промишленост, селското стопанство, хотелиерството и ресторантьорството, административни и други дейности. Общо наетите в тези икономически дейности през м. юни 2016 г. са 910 хил. души.
  • Във втората група (дейности с близко до средното заплащане) влизат икономически дейности, в които средната годишна заплата е до 12,5% по-висока или по-ниска от средната за икономиката през 2014 г. Тук влизат различни комунални услуги, строителството, търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети, траспорта, складирането, пощите, образованието, здравеопазването и културата. Общо наетите в тези икономически дейности през м. юни 2016 г. са 1,063 млн. души.
  • В третата група (сравнително високо платени дейности) влизат икономически дейности, в които средната годишна заплата е с над 12,5% по-висока от средната за икономиката през 2014 г. Тук влизат добивната промишленост, производството на електрическа енергия, информационните технологии, финансовите дейности, професионалните и научни дейности и държавното управление. Общо наетите в тези икономически дейности през м. юни 2016 г. са 383 хил. души.

Графика 2: Промяна на броя на наетите на годишна база в зависимост от нивото на заплащане (души)

Източник: НСИ, ИПИ

И в петте икономически дейности, в които заплащането е по принцип по-ниско от средното за страната, наетите през м. юни 2016 г. са повече от тези през м. юни 2015 г. Броят на наетите в преработващата промишленост се задържа над 500 хил. души за 6-ти пореден месец.

Това безспорно е добра новина предвид все още сериозния дял на дългосрочно безработните лица, чиито перспективи за намиране на заетост са именно в икономически дейности с по-ниско заплащане. Разбира се, възможно е да става дума и за известно изсветляване на икономическите отношения, особено по отношение на сезонни сектори като селското стопанство (където броят на наетите пез м юни 2016 г. е на рекордно високи нива) и хотелиерството и ресторантьорството. Ръст на броя на наетите има и при по-високо платени икономически дейности, но с някои изключения (като информационните технологии и професионалните и научни изследвания), той не е толкова ясно изразен.

Тази динамика на пазара на труда беше очаквана с оглед на по-доброто от очакваното представяне на икономиката през 2015 г. и последващия ефект, който то има върху пазара на труда по принцип. Разбира се, тези данни на НСИ се отнасят само до наетите по трудово и служебно правоотношение, а за по-цялостната картина ще трябва да изчакаме до другата седмица, когато НСИ ще публикува тримесечните данни от наблюдението на работната сила.