Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

1 юни 2010 – има ли повод да празнуваме?!

Автор: Петър Ганев / 04.06.2010
Оцени тази статия:

В началото на година ИПИ обяви, че Денят на свобода от правителството ще настъпи на 1 юни 2010. Това е датата, на която всички ние би следвало да сме изработили достатъчно, за да попълним държавната хазна за цяла година. Какво означава това?

Сметката е сравнително проста – като показател за всичко изработено взимаме очаквания БВП, а като показател за попълването на хазната взимаме консолидираните публични приходи, тоест всичко което държавата изземва от гражданите и бизнеса. Денят, в който изработим точно толкова, колкото са консолидираните публични приходи, е символично казано Ден на свобода от правителството.

В приетия в началото на годината Бюджет 2010 сметките показваха, че това събитие ще се случи на 1 юни 2010. Точно в навечерието на тази дата нещата се промениха чувствително. Очакваната ревизия на Бюджет 2010 показва съвсем друга картина – малко по-висок от заложения БВП и сериозен спад на приходите спрямо разчетите. С други думи, тази година денят на свобода от правителството вече е настъпил[1], но дали това е повод за радост?!

Държавата може и да изземе относително по-малко от други години, но това по никакъв начин няма да повлияе на размера на намесата и в икономиката на страната. Разходите отново ще бъдат на познатите размери от последните няколко години, т.е. около 40% от БВП на страната. По-всичко личи, обаче, че ще бъдат финансирани и с пари от фискалния резерв, тоест изземването от всички нас през тази година ще бъде по-малко за сметка на натрупани спестявания.

По-ниските приходи биха били добра новина ако се дължаха на по-ниски данъци, но в случая са предизвикани от тежката икономическа обстановка. Спадът при приходите е породен най-вече от срива при косвените данъци – ДДС и акцизи, тоест от данъците, които в най-голяма степен зависят от икономическата активност. В същото време, приходите от данъците върху труда, тоест това, което се изземва непосредствено от работещото население в страната, остават на нивата от предходните години.

Ако приходите през тази година трябваше да покрият и бюджетният дефицит на страната, то денят на свобода от правителството пак щеше да настъпи в началото на месец юни. Бюджетният дефицит няма да ни направи по-свободни през 2010 и със сигурност ще затрудни живота ни през идните години.

Ние вярваме, че българската икономика може да се развива много по-бързо, ако се следват принципите на свобода, предприемачество, лична инициатива, свободен и конкурентен пазар. Тези идеи намират изражение чрез ограничаване на намесата на държавата в икономиката. Конкретните предложения на ИПИ включват:

  • Сериозно намаление на осигурителната тежест в страната, която все още е на нива около 30-те процента;
  • Постигане на реална фискална децентрализация, при която кметовете имат правомощията не само да увеличават и намаляват местните данъци и такси, но и да отменят стари или създават нови такива. Прехвърлянето на преките данъци (подоходен и корпоративен) към местната власт също е интересна алтернатива.
  • Въвеждане на нулев данък върху реинвестираната печалба, премахване на данък дивидент и намаление на данъка за ЕТ от 15% на 10%.

 

Всички тези предложения, обаче, трябва да вървят заедно с намалението и на разходната страна на бюджета чрез приватизация на държавните предприятия, оптимизиране на администрацията, ограничаване функциите на държавата и реформа в областта на здравеопазването и социалното осигуряване.

Ако всичко това се случи, то може да очакваме денят на свободата от правителството да настъпи ефективно още през месец април. 

 

За контакти:

Петър Ганев, ИПИ

ganev@ime.bg; 02/952 62 66

 

Повече за денят на свобода от правителството тук:

http://ime.bg/bg/articles/i-w-krizata-shte-rabotim-pet-meseca-za-prawitelstwoto/

 


[1] Не може да се изчисли с точност, тъй като няма официални данни за очакваните консолидираните приходи в предложенията за ревизия на Бюджет 2010. Новата официална прогноза за БВП на страната също не е упомената.