Здравеопазване

Тук ИПИ публикува изследванията си свързани със здравеопазването - състоянието и пробелемите на болничната система, публичното и частното финансиране, аптеките и лекарствата.