Знаете ли че: България има един от най-големите дефицити в социално-осигурителните фондове в Европа

Източник: Евростат

Източник: Евростат

 

Източник: Евростат

 

България е с един от най-значителните дефицити в социално-осигурителните фондове сред 27 европейски държави, достига 1,1% от БВП към 2010 г. По-лоши са резултатите единствено на Франция, Литва и Латвия. Интересно е да се отбележи, че през 2001 г. България няма подобен проблем – социално-осигурителните фондове са на плюс от 0,6% от БВП. Откъде идва тази драматична промяна?

Приходите в системата са относително стабилни – на практика през 2010 г. те са на нивата от 2001 г. от около 13,5% от БВП. Проблемът очевидно е в разходите, които са нараснали с 1,5 процента от БВП за периода. Казано по-просто, социалните разходи са нараствали значително по-бързо, отколкото сме можели да си позволим.

Влошаване в баланса на социално-осигурителните фондове е обща тенденция в Европа, от която правят изключение шест държави – Естония, Португалия, Италия, Австрия, Швеция и Германия. Най-значително е подобрението при Швеция, която от дефицит на стойност 5,3% от БВП през 2001 г. достига до 0,2% излишък през 2010 г. Този обрат е постигнат благодарение на проведената реформа в пенсионната система от края на 90-те години на ХХ век, с която размерът на пенсията се обвързва с внасяните осигуровки. 


Свързани публикации.