Здравният министър по стъпките на ИПИ…. но само на идейно ниво

В интервю с министър Гайдарски за вестник “24 часа” днес на въпрос за възможностите за отпадане на монопола на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) министърът отговаря следното: “По принцип е добре повече каси, за да се конкурират, но това е трябвало да стане в началото”. Явно проф. Гайдарски “по принцип” е съгласен с идеите, които защитаваме вече години наред от ИПИ, че конкуренцията и пазарният подход е правилното решение на проблемите, които съществуват в здравния сектор. За съжаление министърът не реализира тези идеи на практика, въпреки че има такава възможност на поста, който заема. Вместо това, явно в противоречие и със собствените си възгледи, водената от него политика се изразява в следното: “Нашата стратегия предвижда запазване на позицията на касата, независимо, че тя има много несъвършенства, и осигуряванетото на солидарния принцип. Но нека въпросът да се реши с обществен дебат”. За да се провеждат реални и успешни реформи е необходима по-голяма воля и решителност на политиците да отстояват позициите си, а не открито да признават “несъвършенствата” на управлението си и все пак да продължават да го следват.

От години от ИПИ водим обществен дебат по темата здравеопазване и предоставяме анализи и експертни оценки. За справка предлагаме (включително и на професор Гайдарски) следните статии от седмичния ни бюлетин през изминалата година:

1. Проблемите на здравеопазването бяха предвидими още когато се разглеждаше сегашният закон за здравно осигуряване от 15.12.2006 г.

2. Здравеопазване, болници, пари, дълг – звучи познато от 3.11.2006 г.

3. Здравеопазване от доклада на ИПИ “Една година от лявото управление” от 11.08.2006 г.


Свързани публикации.