Защое необходим алтернативен поглед върху правителствените приходии разходи?

Първо, промяната в заявените намерения за т.нар. данък печалба, извършеназа 24 часа, показа, че резерви има и те могат да бъдат намерени относителнолесно. През лятото министърът на финансите заяви, че такива резервиима и в други области (здравеопазване, образование и пр.) – становище,което ние изказваме от доста отдавна.

Второ, наличието на относително висок депозит на правителството вБНБ е косвено доказателство, че правителството има повече средства,отколкото са му нужни. Очевидно е обаче, че и апетитите за харченена този депозит нарастват. Това означава, че изчерпването на резерваще намалява и сигурността при данъчни реформи, насочени към намаляванеи оплоскостяване на данъците.

Трето, с приближаването на датата за присъединяване към ЕС, възможноститеза маневриране във фиска ще намаляват, докато редица разходи (напримертези за съобразяване със законодателството и тези по сделките) щесе увеличат. Комбинираното действие на тези два фактора ще доведедо това, че ръстът на икономиката (на благосъстояние, на жизнениястандарт и .т.н.) ще бъда под оптималните.

Четвърто, наближават избори и популизмът започва да блика от въображениетокакто на политически партии, така и на професионални съюзи. Ние простопоказваме, че съществени подобрения на живота са необходими и възможнибез да се измислят чудеса.

 


Свързани публикации.