Защо вицепремиерът Василев посети „Лукойл България“?

Събитието: В края на миналата седмица "Лукойл България" обяви загуба за полугодието от 44 млн. Това предизвика объркване в търговията с акциите на дружеството, както и реакция от страна на правителството. Вицепремиерът и министър на икономиката Николай Василев се срещна с генералния директор Валентин Златев, и в последствие бе обявено, че става въпрос за счетоводна грешка.

Коментар: 1/ Изпълнението на обещанието за по-ниски данъчни ставки е до голяма степен зависимо от събираемостта на данъчните задължения. От друга страна, "Лукойл България" е един от големите данъкоплатци, и е съвсем естествено правителството да е загрижено за финансовите му резултати. Ако ще се затварят вратичките за заобикаляне на данъците, логично е да се почне от най-големите данъкоплатци.

2/ Николай Василев се срещна с директора на "Лукойл България" като представител на един от акционерите (държавата), и претендираше да защитава миноритарните акционери. Промените в Търговския закон (чл. 230а) от миналата година предвиждат процедура за защита, а именно: "да предявят иск пред окръжния съд за търсене на отговорност … за причинените от тях вреди…" и " да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольор, който да провери годишния счетоводен отчет …". Но вицепремиерът предпочита да заобиколи предвидените в закона общи правила, и да окаже натиск като представител на държавната власт, а не като обикновен миноритарен акционер. Обявените намерения да се спазват законовите процедури и да се прекрати специалното отношения към определени компании явно няма да се реализират.

3/ Това потвърждава предположението, че основната загриженост на правителството е за данъчните постъпления от компанията. Тогава остава въпросът защо с ръководството на "Лукойл България" не се срещна финансовия министър Милен Велчев. Още повече, Данъчно-процесуалният кодекс предвижда процедури за установяване на данъчни нарушения, които могат (и трябва) да се прилагат без участието на министри от правителството.

4/ По време на срещата представителни на синдикатите съобщиха за очаквани съкращения на персонала. Както вече писахме (www.ime-bg.org/pdf_docs/papers /postprivat_bg.pdf), следприватизационният контрол често се използва като средство за държавна намеса в частни предприятия. Вероятно е в този случай Николай Василев да е "изтъргувал" намаление на работните места срещу по-висок финансов резултат (следователно, повече данъци).


Свързани публикации.