Защо спекулантите са полезни за капиталовия пазар

Word Format (Word Format)

В България е разпространено мнението, че спекулирането на капиталовия пазар е нещо негативно и трябва да се предотврати чрез държавни регулации. Това схващане е резултат от неразбиране на същността на финансовите пазари и спекулирането и съответно внасяне на негативен смисъл в неговата същност. Спекулациите оказват позитивно влияние върху финансовите пазари. Както казва Джон Гълбрайт „спекулантите имат … имунизационен ефект за капиталовия пазар“.

Опитвайки се да спечелят от всяка промяна на пазара те всъщност повишават пазарното търсене, когато то е по-ниско от предлагането, или създават допълнително предлагане, когато то е по-ниско от търсенето. В резултат на това, променливостта на пазара не е рязка. Т.е. „целта“ на държавната намеса – да предотврати резки промени на пазарите и да се повиши ефективността, – се постига спонтанно и навреме без регулиране от страна на държавата и без средства на данъкоплатците. Освен това при (относително) ефективен капиталов пазар, инвестициите спонтанно се насочват от компании с ниска производителност към компании с висока производителност.

Следователно, спекулантите имат функция на саморегулатор за капиталовия пазар. За играчите на капиталовия пазар е по-вредно, когато голяма част от тях извършват едни и същи действия при това без да знаят какви са мотивите им за тези действия, отколкото ако предприемат понякога действия, които се извършват с очакване за печалба при съответен риск.

Същността на спекулациите често се смесва с тази на манипулациите, но дори и да е така, това не само не означава, че защото има закони, които забраняват манипулациите, манипулации няма да има, но забранени манипулациите стават по-атрактивни и по-гъвкави.

Накрая си позволявам да цитирам Артър Бризбейн: „Ако покупката и продажбата на акции е грешна, тогава правителството да затвори фондовата борса.“ И тогава няма да има никакви манипулации и измами на фондовата борса. А освен това ще изчезне и особената група „инвеститори“, чиито мотив за участие на българския капиталов пазар е, че държавата трябва да им даде нещо, да им гарантира правата и компании, които искат например данъчни облекчения за да станат публични дружества.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.