Защо продължават да се плащат 20-те заплати при пенсиониране на полицаите

Преди няколко дни МВР реши да поиска още пари за бюджета си за 2015 година. Става въпрос за допълнителни 16 млн. лв., с които да бъдат изплатени 20-те заплати на пенсиониралите се през последните няколко месеца, за които очевидно не са предвидени пари в одобрения бюджет (няма такова перо в бюджета). Първо, трябва да се спомене, че от началото на годината МВР вече няколко пъти поиска увеличаване на бюджета си, включително през април, когато пак се искаха пари за въпросните 20 заплати, но искането не беше удовлетворено тогава. Второ, държавата няма как да избяга от този ангажимент, но това е още един повод[1] да се обмисли даването на тази привилегия, защото:

  • Няма пари. МВР има огромен бюджет и по традиция е галеното дете на държавата, което може да получи повече от другите сфери. Всяка година министерството успява да се пребори за бюджет от около 1 млрд. лв. и впоследствие да похарчи още около 25 млн. лв. над него. На всичкото отгоре тези разходи са почти изцяло за персонал (над 90% от бюджета за 2015 г.) и не предвиждат никаква модернизация и повишаване на качеството. По данни на Евростат България е на второ място след Словакия по най-големи разходи за ред и сигурност и харчи почти двойно повече, отколкото останалите страни в ЕС. През 2013 г. 7% от бюджета в България отиват за МВР при 3,7% в ЕС. Предвид недостига на средства в други сфери, тези данни наистина изглеждат повече от притеснителни, а 20-те заплати – неоправдани.
  • Няма причина. Щатът в министерството продължава да е раздут и да поглъща всички средства, а полицията отдавна е символ на неефективност, остарели техники и корупция. България е една от страните с най-ниско доверие в полицията, което подсказва, че реалните платци на заплати в администрацията, гражданите, може би не биха наградили извънредно полицаите и военните за техния труд.    
  • Няма нужда. Предвид раздутия щат и десетките привилегии, които получават заетите в отбраната и сигурността, даването на тази огромна сума пари при пенсиониране изглежда трудно оправдано (разбира се, ясно е, че никой не би я отказал). Още по-абсурдно беше доскорошното положение, при което абсолютно всички в тези министерства получават всичките привилегии (включително възможността за ранно пенсиониране и 20-те заплати), а не само работещите първа категория труд.

Огромните разходи, ниската ефективност и високата численост на заетите показват колко необходима е промяна в закона за МВР и по-конкретно – в обезщетенията при пенсиониране, чиито размер е сериозен, но труден за планиране предвид честите промени в пенсионната система. Парите няма да се спестят веднага, защото ще трябва да минат години преди всички, които в момента са в системата, да се пенсионират, но поне предполагат някакъв край на тази практика.

 


[1] В края на 2011 г. имаше предложение за намаляване на намаляване на обезщетенията при пенсиониране в МВР и МО до 15 работни заплати накуп. И синдикатите, и министрите на съответните ведомства се възпротивиха на предложението и в крайна сметка то не беше прието.


Свързани публикации.