Защо Парламентът спи…отново?!


Чл. 2 от Закона за устройството на държавния бюджет гласи „Държавният бюджет обхваща приходите и разходите на държавата“. Всяка година правителството представя плана си, изпълнява го, понякога не съвсем, и след това трябва да отчете какво се е случило. Така всички, които се интересуват, научават може ли да смята правителството, успява ли да постигне целите си, ако не – защо, какво непредвидено се е случило и как управляващите са решили проблема, и не на последно място, взели ли са си поука.

Да, ама не! Ето как протича отчитането на изпълнението на държавния бюджет в България в последните години.

2002 – Парламентът НЕ гледа и не приема отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2001

2003 – Парламентът НЕ гледа и не приема отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2002

2004 – Парламентът НЕ гледа и не приема отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2003

2005 – Парламентът НЕ гледа и не приема отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2004

Май 2006 – Парламентът приема наведнъж отчетите за изпълнението на държавния бюджет за четири години (2001, 2002, 2003 и 2004) – обсъждането трае 10 мин., никой не пита и съответно никой не отговаря.

2007 – Парламентът приема отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2006

2008 – Парламентът приема отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2007

2009 – Парламентът НЕ гледа и не приема отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2008. Отчет има и той е достъпен на страницата на финансовото министерство, но контрол от законодателната власт не е осъществен, въпреки че и досега той е бил на практика формален – без търсене на обяснения или опит за анализ от страна на депутатите.

Към 17 септември 2010 – Парламентът НЕ е гледал отчет за изпълнението на държавния бюджет за 2009.

За разлика от други години, обаче, вчера, 16 септември 2010, за първи път проектът[1] на министерството на финансите за държавния бюджет за 2011 беше публикуван повече от месец по-рано от предвидения краен срок. Несъмнено похвално действие, което ще даде възможност, надяваме се, за по-голям публичен дебат каква трябва да бъде политиката на правителството през 2011. Този дебат обаче няма да е пълен, ако настоящото правителство не представи първият си отчет за изпълнението на бюджета от стартирането на своето управление.

Защо е важно да се гледа отчетът за изпълнението на държавния бюджет от Парламента?

Напълно достатъчният отговор е „Защото това са нашите пари и имаме право да знаем”.

В допълнение, когато депутатите разглеждат отчета на правителството, те:

  • Могат да питат и търсят обяснения – така финансовото министерство ще трябва да обяснява действията си и да се осъществява, макар и последващ, контрол
  • Могат информирано да обсъждат проектите за следващи периоди, които им се предлагат
  • Могат да предлагат промени – спиране на безумни разходи и програми, намаляване на харчове, увеличаване на ефективността и т.н.

За съжаление тук правилната дума е «могат». Депутатите «могат» да осъществяват контрол, «ако» се представя отчет за изпълнението на бюджета, но в последните 8 години те не са го правили. Както казва Наполеон „В политиката, абсурдът не е пречка”.

 

Статията е част от кампанията на ИПИ „Разходите на българската държава“ 

 


[1] Очаквайте анализ на ИПИ на представения проект.


Свързани публикации.