Защо избрахте за среща на ОССЕ София ?

Заради провеждането на среща на министрите на Организацията за сигурности сътрудничество в Европа (ОССЕ) много улици ще бъдат затворени в София,на други няма да се разрешава спирането и паркирането (повече от 30),повечето паркинги в центъра ще се затворят, няколко площада ще бъдатнапълно затворени, в центъра ще се влиза само срещу лична карта илисъс специално подпечатано писмо от работодател. Тези и други ограниченияще важат от 3 до 7 (не е ясно дали всъщност до 8) декември.

Събитието можеше да се организира в някои от Черноморските ни курорти,примерно “Слънчев бряг” или “Златни пясъци”, като по този начин разходитеза гражданите и бизнеса щяха да бъдат значително по-малки. Летищатав Бургас и Варна биха позволили гостите на срещата да кацнат директнотам (за правителствените самолети) или да се придвижат чрез трансферпрез София. Затварянето на центъра на София означава, че е твърде вероятноде се образуват задръствания по другите пътища, защото дори и без ограниченияв пиковите часове движението е трудно и се образуват големи опашки.Освен това хората, които живеят в центъра, но нямат постоянна адреснарегистрация няма да имат достъп до домовете си. Показателно за качествотона организацията е, че служителите на един от двата паркинга (намиращсе на Витоша 91), за които бе обявено, че могат да се използват от гражданите,чиито улици са били затворени, знаеха единствено от пресата, че нещосе случва, но нямаха никакви нареждания как следва да процедират.

Всеки работен ден в София се създават между 33 и 40 млн. лв. БВП (изчислениявъз основа данни на НСИ). Блокирането на различни райони означава, чемного магазини и фирми ще бъдат с нарушен ритъм на работа или дори щесе принудят да вземат принудителна почивка по време но конференцията.В София пребивават около 1.4 млн. души, които притежават над 600 хилядиколи. Въвеждането на въпросните ограничения означава, че за пет илишест дни ще се пречи на нормалната работа и бизнес на много от тезихора.

Евентуалното провеждане на срещата в някои от летните ни курорти биимало сериозни предимства. Предвид характера на сезона е логично дапредположим, че в момента повечето от хотелите по Черноморието са почтипразни. При това положение биха могли да се договорят доста по-изгодницени в сравнение със София. Това би било и отлична реклама за българскитекурорти предвид присъствието на високопоставени лица от много страни.

Освен това разходите за охрана биха били доста по-ниски, защото повечетоЧерноморски курорти са сравними с размерите на един квартал в София,а също така и броят на хората е много по-малък. Това би позволило имного по-висока степен на надеждност на сигурността на гостите в сравнениесъс София, където дори и при най-добро желание и старание от странана властите, рисковете са значително по-големи (все пак за възможнитетерористи би било значително по-лесно да останат незабелязани сред стотицихиляди хора, отколкото сред персонала на хотелите на Черноморието).Също така отделянето на огромен ресурс за охрана на няколко района вСофия означава, че сигурността на останалите значително намалява. Товане би се случило при организиране на събитието в малък курорт край морето.

Разходите по транспорт и престой за българските чиновници, за да отидатдо Черноморието изглеждат пренебрежимо малки в сравнение с налаганетона непосредствени разходи за всички хора, живеещи или работещи в София.

Не става въпрос само за този случай, а трябва да се помисли дали привсяка среща или конференция трябва да се затварят улици и да се ограничаватправата на хората. В редица случаи има много по-разумни варианти, ноизглежда, че не се използват.

 

 

 

 

 

 

 


Свързани публикации.