Защо фалират фирмите по време на криза?

Всеки може да даде различни обяснения защо фирмите фалират. По-долу ще представим наблюденията на наскоро публикуван доклад на Европейската фондация за подобряване на живота и условията на работа[1].

Основни причини за фалит

Причините за фалит варират значително както между различните държави, така и между икономическите отрасли. Факторите могат да бъдат разделени в две групи – вътрешни и външни. Вътрешните се дължат на специфични характеристики на компанията като например финансовата й структура или стратегията, която следва. Външни фактори са структурата на пазара, производствените разходи, търсенето на даден продукт или възможностите за кредитиране. Двете групи фактори са взаимосвързани, като в повечето случаи външните причини просто ускоряват вече съществуващи вътрешни такива, които са били видни и преди избухването на глобалната рецесия.

Вътрешни фактори

  • Задлъжняване

Преди финансовата криза, вземането на заеми беше евтино и компаниите имаха възможност за големи заеми на ниски цени. С влошаване на ситуацията, обаче, те все по-трудно покриват задълженията си поради свити печалби. Малките и средни предприятия, които са най-силно зависими от кредитирането, са и най-потърпевши в този случай.

Кризата води до колапс не само икономически и финансово уязвими компании. Фирми, които преди това са стартирали някакво преструктуриране и са взели големи заеми, за да го осъществят, срещат намалели приходи и нежелание на банките да отпускат повече кредити. Случаят се усложнява още повече ако заемът е в чуждестранна валута поради повишаващите се разходи по обслужване на дълга, след като националната валута се е обезценила.

  • Неефективна стратегия

Липсата на ефективна стратегия за конкурентоспособност трудно се различава от външните фактори, водещи до фалит. Във високо конкурентни пазари и най-малката грешка в ръководенето на компанията може да й струва мястото й на пазара. Освен това липсата на стратегия за оцеляване в такива условия води до фалит поради свиване на пазарния дял вследствие на икономическата рецесия.  

Външни фактори

  • Намаляване на търсенето

Намаляването на търсенето има особено тежък ефект тъй като идва след години на високи темпове на растеж на глобалните пазари. Основните засегнати сектори са: строителство, автомобилна индустрия и производство.

  • Засилване на конкуренцията

Това засилване се наблюдава най-вече при продукти, при които водещо конкурентно качество е цената. При повишаващи се разходи за производство вследствие на високите лихви се повишава и цената, което води до загуба на конкурентни качества и евентуално до фалит.

  • Липса на кредитиране

Банките ограничават достъпа до кредити като резултат от икономическата криза, което води много компании до несъстоятелност. Наблюдава се ефектът на доминото – компании снабдители, които не получават заплащане срещу услугите си, защото другите участници по веригата обявяват несъстоятелност, също се изправят пред риска от фалит.

Като цяло, причините за фалит не са еднозначни или еднакви за всички държави, засегнати от икономическата криза. Някъде ефектът на доминото има най-силен принос, а в други страни, фалитът се дължи основно на провала на самите компании.

 

 


[1] Виж тук: Duncan Coughtrie, John Morley and Terry Ward, Restructuring in bankruptcy: recent national case example, от 12 Декември 2009, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. http://www.eurofound.europa.eu/emcc/erm/studies/tn0908026s/tn0908026s_2.htm

 


Свързани публикации.