Защитата на правото на собственост е предпоставка за благосъстояние

За поредна година Институтът за пазарна икономика представя в България международния индекс „Право на собственост”, разработван от Алианс „Право на собственост”. Индексът оценява защитата на интелектуалната собственост по света, а в изданието за 2021 г. са включени 129 държави, обхващащи 94% от населението на света и допринасящи за 98% от световния БВП. Индексът се издава за 15-та поредна година и вече се е утвърдил като подходящ инструмент за проследяване на ефективността на защитата на правото на собственост и връзката ѝ с просперитета на обществата в световен, регионален и вътрешнодържавен план.

Резултатите са формирани въз основа на представянето на държавите по 11 индикатора в три различни области: 1) правна и политическа среда; 2) право на физическа собственост и 3) право на интелектуална собственост.

Средният резултат в света e 5,60 т. от максималните 10 точки и намалява за трета поредна година. На първо място в класацията е Швейцария (8,15 т.), следвана от Сингапур (8,09 т.) и Нова Зеландия (8,08 т.). Топ 10 се допълва от Финландия, Люксембург, САЩ, Нидерландия, Норвегия, Дания и Австрия.

На дъното на класацията са Хаити, Венецуела и Йемен – всички с по под 3 точки.

 

Докладът оценява и как защитата на правото на собственост влияе върху благосъстоянието. При съпоставката на резултатите от индекса и икономическото представяне  на различните държави се забелязват сериозни разлики. Държавите са разделени на пет групи (квинтили) по реда на резултата си. Първенците в класацията (първите 20% от включените държави) се радват на 19 пъти по-висок среден доход на човек от населението в сравнение със страните на дъното (последните 20% от включените държави).

Анализът показва и че по-добрата защита на правото на собственост води до повече инвестиции, по-ниско неравенство в доходите, по-малко бедност и по-висока конкурентоспособност.

Къде е България

България получава 5,60 т. (от 10 т.) и се нарежда на 56-то място (от 129 държави), след Ямайка и преди Индия. Спрямо миналогодишното издание резултатът на страната намалява с 0,1 т. и България губи една позиция в страната.

 

Липсата на осезаем напредък предвид ниската стартова позиция, особено за европейска държава, представя изключително незадоволителното ниво на защитата на правото на собственост в страната.

Най-ниски продължават да са резултатите в областта на правната и политическа среда (5,0 т.), доказвайки за пореден път, че в България липсват независимост на съдебната власт (традиционно най-слабия индикатор с 3,8 т.), върховенство на закона, политическа стабилност и контрол над корупцията. В тази категория България се нарежда между Тринидад и Тобаго и Китай.

В областта на правото на физическа собственост (6,5 т.), въпреки че оценката за достъп до заеми нараства, няма подобрение при индикаторите за регистрация на собственост и защита на правото на физическа собственост. В тази категория България се нарежда между Унгария и Хондурас.

Индикаторите за защита на правото на интелектуална собственост (5,9 т.) показват, че липсата на защита на правото на интелектуална собственост и широкоразпространеното пиратство на авторски права продължават да са сред големите проблеми в страната. В тази категория България се нарежда между Хърватия и Гърция.

Индексът „Право на собственост” още веднъж показва притеснителните проблеми в правната среда в България, както и липсата на значително подобрение. Това води до повече корупция и по-малко инвестиции, а резултатът в дългосрочен план са по-ниски доходи и стандарт на живот и по-високо неравенство.


Свързани публикации.