Защитата на потребителите и свободата на избор

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

От февруари 2002 г. клиентите на банките, които теглят суми над 20 000 лв., са задължени да осигурят за своя сметка пренасянето на парите извън сградата на банката чрез лицензирана охрана и специализиран автомобил за извършване на инкасова дейност. Това задължение се основава на разпореждане на Главния секретар на МВР от 19.02.2002 г. Целта, обявена в пресата след грабеж на човек, пренасящ пари в наличност, била защита на клиентите от посегателства и грабеж. Зад тази цел и свързаната с нея вероятна полза от прилагането на подобна мярка (т.е. повишаване на сигурността на клиентите) се крие обаче тенденция, която се проявява все по-често напоследък в сферата на защитата на потребителите.

1/ Регламентите, свързани със защитата на потребителите, са на път да се превърнат в сериозен проблем за самите потребители. Тези регламенти винаги се „рекламират“ като осигуряващи необходимата защита за определена категория лица изцяло в позитивен смисъл, без да се засягат евентуалните негативи. В случая с разпореждането на Бойко Борисов се изхожда от желанието да се осигури защита на имуществото на клиента на банката, без да се прави сметка, че по този начин се ограничава свободата му на избор. В крайна сметка клиентът е този, който най-добре може да прецени как да се разпорежда с парите си и да вземе решение дали да рискува да го ограбят или не.

2/ Вторият непосредствен ефект от въпросното разпореждане е налагането на пряк транзакционен разход (квази-данък) за клиентите. Комисионната, която се плаща на охранителна фирма за инкасо и охрана, е 1 % от сумата. Това означава, че минималният транзакционен разход за теглене на суми на 20 000 лв. е 200 лв.

3/ Разпореждането безспорно има благоприятен ефект за бизнеса на лицензираните охранителни фирми, независимо от факта, че над 20 000 лв. са едва 1.7 % от депозитите на фирмите и 0.25% от депозитите на граждани.

4/ На 30 април поискахме (чрез електронна поща) от г-н Борисов да ни предостави копие от разпореждането, за да разберем на какво основание и с какви мотиви е издадено и разпратено до банките. Засега не сме получили отговор.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.