Законопроекти внесени в Парламента

Закон за потребителския кредит

Приет 18.02.2010

Всеки има право в срок от 14 дни да се откаже от сключен договор за потребителски кредит без неустойка, предвижда приетият на второ четене Закон за потребителския кредит.

Нова комисия

11.02.2010

Народното събрание реши да бъде създадена Временна комисия, която ще изработва нов изборен кодекс.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн

Внесен за обсъждане на 29.01.2010 г.от Министерски съвет

Създаване на идентичен режим с режима, въведен с Регламент № 6/2002 за дизайна на Общността. Новият режим ще влезе в сила 9 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник".

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Внесен за обсъждане на 27.01.2010 от Министерски съвет

Законопроектът предвижда въвеждането на ефективни мерки срещу лицата, които извършват прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, и срещу лицата, които обучават кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство в нарушение на закона.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство

Внесен за обсъждане на 26.01.2010 г.от Министерски съвет

  • Законът уточнява, че в производството по придобиване на българско гражданство по натурализация българският произход се удостоверява с документ, издаден от Държавната агенция за българите в чужбина.
  • Личното явяване и провеждането на интервю се очаква да намали възможността фирми и посредници да осъществяват бизнес, свързан с документи относно гражданството.
  • За разлика от действащия закон, законопроектът определя срок за произнасяне и за ведомствата, които задължително дават становища по молбите и предложенията – Държавна агенция „Национална сигурност" и Министерството на вътрешните работи, с което се цели оптимизиране на процедурата.

 

* Стажант в ИПИ

 


Свързани публикации.