Законодателни идеи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

1. Министерството подготви нов законопроект за крайбрежната ивица.В своите оценки коментарите в пресата изпускат няколко важни момента.А именно:

а/ Законопроектът обявява фактически Черноморско крайбрежие за териториятана крайморските общини.

б/ Създава посредническа позиция и привилегии на съсловия, които участватв изграждането, в съставянето на териториално-устройствени планове.

в/ Променя процедурите по концесионирането на крайбрежната ивица ивъзлага изпълнението на областните управители; областните управителиса по-непрозрачна институция от всички останали в изпълнителната власти по определение са по-податливи на влияние от страна на министър-председателя,който и да е той.

2. Министерството е изготвило изменение и допълнение в законите засобствеността на гражданите и общинската собственост. Най-същественотов тези проектозакони е процедурата по отчуждаване на частни имоти иличасти от такива имоти за държавни нужди. Условието, при което може дастава това отчуждаване, е много лесно изпълнимо – това е “влязъл в силаподробен устройствен план”.

Всичките законопроекти могат да бъдат намерени в: http://www.mrrb.government.bg/doctypes.php?P=5&T=8.

 


Свързани публикации.