Задължително гласуване?

Напоследък в България все по-често се говори за въвеждането на задължително гласуване. Налага се мнението, че ниската избирателна активност по един или друг начин изкривява крайния изборен резултат, което облагодетелства някои партии за сметка на други. Каквито и доводи да се изтъкват в полза на задължителното гласува обаче, остава основният въпрос: Може ли правителството да ме задължи да гласувам?

Моят отговор е НЕ! Задълженията ми към държавата са само две: да не нарушавам правата и свободата на други хора и да давам част от дохода си в полза на „общото благо" под формата на данъци. Откъде накъде някой ще идва да ми казва какво да правя? Изборният ден е като всеки друг ден от годината и от него не могат да произтичат никакви задължения. Това между другото се отнася и за забраната за продажба на алкохол в „деня за размисъл". Тази забрана е абсолютно безсмислена, може би единствената и цел е ден преди изборите да ти припомни, колко много власт има държавата и как може да ти обърка живота.

Задължителното гласуване пряко накърнява личната свобода на всеки един от нас, което лежи в основата на демократичното общество. Чрез това задължение само се прикрива апатията и нежеланието на хората за участие в политическия живот и се създава илюзия за съпричастност. Избирателната активност се повишава, но това става за сметка на качеството на гласовете. Един доброволно даден глас със сигурност е много по-ценен от задължителния такъв.

Ниската избирателна активност също има своето послание и то в повечето случаи не е незаинтересоваността, а по-скоро неудовлетвореността от политическата класа в момента. Задължителното гласуване и пускането на произволни бюлетини не може да промени този факт. Ниската избирателна активност е донякъде и предпоставка за бъдещи промени. Голямата бройка на не гласувалите, на практика представлява опозиция на управляващите и ги подтиква към по-ефективна и добра работа.

В това, че е хубаво всички да гласуват спор няма, но това зависи изцяло от желанието на отделните индивиди. Хората са го казали много отдавна: „Насила хубост не става". А „насила" в случая означава затвор. Чисто теоретично, ако не си съгласен със подобно задължение и откажеш да заплатиш дори и символична глоба, рано или късно трябва да стигнеш до затвор. А това не е много нормално – да идеш зад решетките, защото си гледал цял ден телевизия или просто не си бил в града.


Свързани публикации.