За профсъюзното право на първа среща в правителството

Преглед на стопанската политика – Word Format* (Word Format)

Тази седмица профсъюзите, начело с КНСБ, поискаха от правителството да ги информира за и да обсъжда с тях подготвяните актове (проектозакони и постановления). Така те се опитват да подсилят монопола си върху разговори с правителството, законово гарантиран за тях като членове на тристранния съвет.

Въведените през последните години регламенти на т.нар. консултативни съвети предоставиха такъв монопол и на други на организации.

При тези условия, вече признатите организации утвърждават себе си като притежатели на правото на срещи с правителството като не разкриват другиму за какво се договарят и особено каква е собствената им полза и за чия сметка е тя. Изгодата на правителството от тази практика е, че непризнатите организации търсят други начини на достъп до него.

На тези искания правителството трябва да отговори по един начин: да отвори процедурите до регламенти, които подготвя и обсъжда, с промени в Закона за нормативните актове и така да осигури равен достъп до информация и открита позиция по правителствени решения и подготвяни регламенти при гарантирано задължение за отговор. Има основания да се смята, че откритата за всички процедура ще бъде по-евтина за изпълнение от сегашните многобройни съвети.

Както вече нееднократно сме споменавали, съответните проекти за такава уредба са готови и правителството разполага с тях. Засега обаче, ако се съди новата страница на кабинета в интернет, единственото развитие по този въпрос, че не са публикувани никакви проектозакони, каквато традиция постепенно се наложи при предшествениците.


Свързани публикации.