За гарантирането на депозитите и моралните рискове

Преглед на стопанската политика – Word Format* (Word Format)

Поводът: През изминалата седмица сред финансовите среди тръгна слух за подготвяни от председателя на Комисията за икономическа политика Валери Димитров промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките. Идеята е да бъде разширена защитата и влоговете до 20 000 лв. да получат 100 % гаранция. Тази сума е равностойна на покритието, което се изисква от директивите на ЕС. Засега подобен законопроект все още не е внесен официално в Народното събрание. В момента покритието за суми до 2 000 лв. е 95 % , а за суми над 2 000 лв.- 80 %.

Коментар: Предвид на факта, че в структурата на депозитите близо 90 % от влоговете са на стойност до 20 000 лв., то увеличаването на покритието на практика означава пълна защита на почти всички депозити. И ако на пръв поглед изглежда, че това ще е от полза на вложителите и може да доведе до привличане на депозитите в банковата система, крайният резултат би бил доста тревожен, а именно- повишаване на моралния риск в банковата система. В условията на пълно покритие се създават съмнителни стимули за отделната банка „да се държи добре“, т.е. тя би била по-склонна да използва набраните средства за високоспекулативни начинания, разчитайки, че гаранционният фонд ще покрие загубите при евентуален провал. Това в дългосрочен план би имало негативни последици както върху конкурентната среда в банковата система, така и върху нейната стабилност.


Свързани публикации.