Възможности за повишаване ефективността на градския транспорт в София чрез промяна на механизма на контрол и редуциране броя на пътуващите гратис

Състояние на градския транспорт в София в момента:

 • Ползването на транспортната услуга от пътниците не е неизбежно свързано с нейното заплащане, доколкото няма автоматично ограничение за достъп до превозните средства на (потенциално) нередовни пътници;
 • Заплащането на услугата зависи преди всичко от добронамереността на пътниците, както и тяхната лична оценка за цената на едно пътуване спрямо риска от заплащане на билет за нередовен пътник, съответно неговата стойност;
 • Осъществяваните проверки от контролните органи са с инцидентен характер, а заплащането на глоба от установените като нередовни пътници поради различни причини е значително под 100%;
 • Приходите на частните превозвачи не са обвързани със заплащането на транспортната услуга от пътниците, а се формират на основата на изминатия брой километри и се заплащат от общинския бюджет, поради което превозвачите нямат стимули (също така не съществува и съответен механизъм) за контрол и санкциониране или недопускане на нередовни пътници.

"Цена" на пътуващите гратис

При цена на един билет, която влезе в сила от 01.09.2008 г. (1 лев), и средно установен процент на нередовните пътници от около 10% (150 000 пътници), то пропуснатите годишни ползи ще се равняват на 54 750 000 лева.

Възможности за редуциране броя на пътуващите гратис

1. Контролни органи във всяко превозно средство

2. Контрол "на входа"

3. Пълна приватизация на активите и дерегулация в сектора

4. Приватизация и публично частно партньорство – очакваните ефекти са:

 • Повишено качество на транспортната услуга
 • По-ниски цени
 • Повишени инвестиции в транспортна инфраструктура
 • Силно ограничаване и дори премахване на гратис пътуванията
 • Намалено време за пътуване с всички произлизащи от това положителни ефекти
 • По-висока удовлетвореност на пътуващите
 • Възможност за повишаване на заплащането на работещите в сектора
 • Възможност за намаление на местни данъци и/или пренасочване на спестените общински средства към недофинансирани дейности

Целият анализ е достъпен тук! (pdf)

 


Свързани публикации.