Възможните решения в областта на приватизацията

 

  • Преустановяване на действието на закона;

  • Преформулиране и фактически отказ от определяне на целите на раздържавяването;

  • Реформа на следприватизационния контрол като се премахнат специалните му органи и всички процедури протичат като част от общото договорно право. посочения по-горе смисъл;

  • Най-доброто решение е законът да казва просто, че всичко, което подлежи на раздържавяване, се продава да публичен търг с явно наддаване. Вероятно нито правителството, нито опозицията ще подкрепят такъв подход. Затова следващият по достойнства изход е описан по-долу.

  • Провеждане на оставащите процедури по раздържавяване по реда на специално законодателство за всяка сделка или пакет от сделки; това законодателство следва по необходимост да включва определения на: продавача, прилаганата процедура и общи параметри на сделката (без т.нар. “социални цели”); практиката на сега разработваните стратегии може да се запази, но в смисъла, посочен по-долу.

  • Всяко специално законодателство трябва да мине предварителен тест, който да включва: анализ на ползите и разходите, разгледани най-малкото в средно-срочен аспект и преглед на алтернативни решения в смисъл на алтернативни процедури и изисквания и/или последици от отказа от приватизация.

Повече за опита в приватизацията може да прочетете тук:

http://www.ime-bg.org/pdf_docs/papers/privatization-industrial%20policies.pdf

http://www.ime-bg.org/pdf_docs/papers/all_Environment.doc

http://www.ime-bg.org/pdf_docs/papers/postprivat_bg.pdf

http://www.ime-bg.org/pdf_docs/papers/fiscal_bg.pdf

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.