Външна политика

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

1/ Външната политика и европейски норми все по-ясно ще определят стопанската политика, като налагат едни или други общоевропейски правила. Тези европейски стандарти могат да служат за оправдание на държавната администрация за намеса на пазара, без значение на това дори дали отговарят на европейските норми, както е с изискванията за защита на потребителите (повече). Те обаче могат да ограничат ролята на държавата при създаването на предимства пред конкурентите, както се предвижда да се приемат норми за налагане на условия при отпускане на държавна помощ (повече). Самата програма не дава отговор дали европейската интеграция ще оправдае редица административни недоразумения или не. Дори икономическите изисквания, които трябва да покрием покрай интеграцията в Европейската общност, не са коментирани. Това, което се съдържа като коментар по тях, е, че те трябва да се изпълнят, като успоредно с тях трябва да се „укрепи капацитета на икономиката за справяне с конкурентния натиск в Европейския съюз“. Самата правителствена програма не съдържа сметки за очакваните разходи за следване на европейския модел в стопанската политика. Със сигурност предвидим разход, свързан с европейската интеграция, макар и управляващите да не го наричат така, е този, нужен да се изградят административни структури за прилагане на европейското право. Тук обаче може да включим и всички възможни ефекти и разходи, произтичащи от съблюдаването на тези правила. Тъй като европейските ценности се смятат за доминиращи в следваната от кабинета политика, очакванията ни могат да бъдат за оправдаване на редица административни недоразумение с действащи европейски практики. Тези практики не винаги могат да бъдат приети по презумпция за добри, особено когато европейските норми позволяват те да бъдат съобразени с традициите и правото на държавите, които следва да ги съблюдават при желание за интеграция.

2/ Програмата съдържа редица препоръки към международните, включително търговски, договори. По особен начин са определени интересите, които поддържат двустранните отношения. Така например за държавите от Централна Азия и Кавказ като водещи се определят икономическите интереси: „значителни суровини и енергоносители“, „инфраструктурни проекти“. При руските интереси обаче не са класирани икономически, а основно политически аргументи. Сред тях са уреждане на нерешени въпроси и активизиране на политически контакти. Все пак правителството ще се опита да възстанови изгубените позиции на руския пазар, като така преодолее „негативния“ за страната търговски баланс.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.