Всекинормален човек би предпочитал да се взема от другите


Сериозният коментар на тези резултати би предполагал познаване на въпросника,принципите на извадката и контекста на задаването на въпросите. Доколкотоза много от тези важни условности не са известни, коментарът е следния.

Вестникът се изненадва, че 20% искат отнемане на “незаконно придобити имоти”.Няма нищо обаче нищо чудно в това, че само всеки пети иска отнемане на “незаконнопридобито имущество”. Останалите 80 на сто не са това мнение, очевидно.Обяснението на битуването на това мнение и сред предприемачи, и сред граждание в обстоятелството, че всеки нормален човек би предпочитал да се вземаот другите, а не от него. Проблемът е в това кои и как решава от кому дасе изземва имущество.

Друго учудване на вестника е по повод това, че предприемачите вероятноса склонни да дават повече пари за здравеопазване и образование, защотои без друго правят това. Вероятно много от тях не знаят, че те самите ползватедва 1/10 от това, което са пратили на здравната каса и че държавните служителиползват поне три пъти повече болнични.

Естествено е мнозинството да иска намаляване на данъците. Тук май предприемачитевключват и осигуряването. На всеки един работещ в частния сектор и в несубсидиранодържавно предприятие се падат средно по 3 000 лева кеш на година, с коитоте издържат останалата част от население. Ако се добавят и разходите в натура(време за работа с държавата) – сумата е около 4 000 лева.

Този факт обяснява и подкрепата за семейното подоходно облагане, колкотои ограничена да е извадката на вестника – 217 души в 22 града. Т.е. те смятат,че техните разходи за подкрепа на семейството, на роднини, възрастни, деца(образование и пр.) при “нормална” система не би трябвало да се облага.Или пак иначе казано, те предпочитат те самите, а не правителството да решавакъде отиват средствата, които сега им се отнемат от данъците.
Предприемачите обаче явно не знаят, че не е такъв замисъла на сега предлаганитесхеми на семейно облагане.

Очевидно е още, че или въпросите са зададени подвеждащо, или че самитеинтервюирани предприемачи не разбират, че не може едновременно да се увеличаватдържавните пенсии, минималната заплата и да се намаляват данъците и да сесъкращават разходите за администрацията (при други равни условия).

Не е ясно колко от хората изобщо защитават продажбата на земя на чуждестраннилица, но обстоятелството, че 62% от бизнеса ободрява тази промяна, означава,че народните представители просто не са разбрали какво иска предприемаческотосъсловие. Разбира се, истинският въпрос тук не е “дали”, а “откога” и “как”.

 

––––––

* Специално проучване на вестник 24 часа – “Какво искат хората отследващото управление”. В проучването са участвали 217 представители насредния и дребен бизнес в 22 областни града. То е проведено през февруари2005 г.

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.