ВАС отсъди срещу Министерски съвет

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Днес Програма Достъп до информация, представляваща Алексей Лазаров, спечели дело срещу Министерски съвет в Петчленния състав на Върховния административен съд. Делото е по повод публичността на стенограмата от заседанието на Министерски съвет, занимало се с договора с британската фирма Краун Ажънтс.

Тепърва предстои да се види и разтълкува решението. Мотивите на отказа за достъп до информация бяха, че става дума за въпроси, свързани с националната сигурност. Без съмнение решението може да има дълготрайни последици. Засега може да се предположи следното.

Първо, заседанията на МС и записите от тях са публични, ако не се реши друго по даден конкретен повод за дадено конкретно заседание. Второ, дори за засекретени заседания стенограмите могат да бъдат публични, ако е заличена частта, в която става дума на стриктно подлежащи на засекретяване обсъждания. Трето, по аналогичен начин би трябвало да са публични и заседанията и стенограмите на всички органи на законодателната, изпълнителната и местната власт. Четвърто, онези, които са следствени и бяха заплашени от наказание за даване достъп до стенограмата от въпросното заседание, очевидно трябва да бъдат оправдани. Мотивът може да бъде само един – въпросното действие е в обществен интерес. Това означава, че глашатаите (т.е. разпространяващите информация за работата на правителството) могат и трябва да бъдат защитени, ако компетентен съд прецени, че са действали в обществен интерес. Пето, глашатаите могат да бъдат защитени и по принцип, както това става с т.нар. защита на свидетели. Защитата на глашатаите може да се превърне в съществен инструмент на извеждането на правителството и неговите заседания на дневна светлина и да допринесе за т.нар. борба с корупцията.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.