Важното от плана за възстановяване: стълб 4 „Справедлива България“ (инфографика)

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) като основна инвестиционна програма на България претърпя няколко варианта и поредица от изменения. Преди почти година ИПИ публикува анализ на изпратения до ЕК план. След последните изменения (за основните от които писахме) България има одобрен НПВУ, който вече се изпълнява. Той е съставен от четирите стълба, обединяващи различни инвестиции и реформи и в няколко последователни инфографики разглеждаме всеки от тях.

Вече публикувахме информация за:

 

Четвъртият стълб се нарича „Справедлива България“ и е с фокус върху хората в неравностойно положение и върху подобряването на ефективността на публичните институции.

НПВУ предвижда по проектите от „Справедлива България“ да се инвестират 2,3 млрд. лв., или 12% от общите средства. Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС ще осигури 2 млрд. лева, а още 348 млн. лв. ще бъдат осигурени чрез друго публично финансиране, като се очаква да се привлекат и 18 млн. лв. частни инвестиции.

В стълба са предвидени 20 реформи (повече, отколкото във всеки от останалите стълбове), включително за противодействие на корупцията и прането на пари, за развитие на електронното здравеопазване, за по-добри социални услуги, за достъпно и ефективно правосъдие. Проектите са 25 на брой, а най-големите от тях са насочени към дигитализиране на информационните масиви в администрацията, модернизиране на дългосрочната грижа и на лечебните заведения.

В стълб „Справедлива България“ 37% от разходите са за здравеопазване и 36% – за проекти в социалния сектор. Останалата около 1/4 от средствата са разпределени в няколко различни категории. В секторите на правосъдието, информационните технологии и културата ще бъдат насочени по около 7% от разходите в този стълб. Науката ще получи 6%, а 1% е предвиден за управление на плана. Докато за наука и информационни технологии има предвидени средства и в проекти от останалите три стълба, именно тук са включени всички проекти в сферите на здравеопазването, социалните услуги, правосъдието и културата.


Свързани публикации.