Важното от плана за възстановяване: стълб 3 „Свързана България“ (инфографика)

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) като основна инвестиционна програма на България претърпя няколко варианта и постоянни изменения. Преди почти година ИПИ публикува анализ на изпратения до ЕК план. След последните изменения (за основните от които писахме) България има одобрен НПВУ, който вече се изпълнява. Той е съставен от четири стълба, обединяващи различни инвестиции и реформи и в няколко последователни инфографики разглеждаме всеки от тях.

Вече публикувахме информация за:

Третият стълб е с името „Свързана България“ и е с фокус върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите в страната (основно чрез подобряване на транспортната и цифрова свързаност) и насърчаване на местното развитие.

НПВУ предвижда по проектите от „Свързана България“ да се инвестират 3,6 млрд. лв. или 18% от общите средства. Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС ще осигури 2,5 млрд. лева, още 936 млн. лв. ще бъдат осигурени чрез друго публично финансиране, като се очаква да се привлекат и 156 млн. лв. частни инвестиции.

По стълба са предвидени 10 реформи в областта на използването на радиочестотния спектър, електрическа мобилност, продължаване на реформата във водния сектор. Проектите са 12 на брой. Над 60% от разходите са за транспорт, разпределени в седем проекта, включително закупуване на нов подвижен състав за железопътния транспорт, цифровизация на мрежата и подкрепа за устойчива градска мобилност. Близо 25% от разходите са за комуникационни технологии във връзка с цифровата свързаност и близо 15% – за води и по-специално за водоснабдителни и канализационни системи и за цифровизация за управление, контрол и използване на водите.


Свързани публикации.