Важното от плана за възстановяване: стълб 2 „Зелена България“ (инфографика)

Националният план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) като основна инвестиционна програма на България претърпя няколко варианта и постоянни изменения. Преди почти година ИПИ публикува анализ на изпратения до ЕК план. След последните изменения (за основните от които писахме) България има одобрен НПВУ, който вече се изпълнява. Той е съставен от четирите стълба, обединяващи различни инвестиции и реформи и в няколко последователни инфографики разглеждаме всеки от тях.

Вече публикувахме информация за стълб 1 „ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“.

Вторият стълб е с името „Зелена България“ и е с фокус върху управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост в дългосрочен план. Това е най-големият от четирите стълба.

НПВУ предвижда по проектите от „Зелена България“ да се инвестират 8,6 млрд. лв. или 42% от общите средства. Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС ще осигури 5,7 млрд. лева, още 500 млн. лв. ще бъдат осигурени чрез друго публично финансиране, като се очаква да се привлекат и 2,5 млрд. лева частни инвестиции. В стълба са предвидени 14 реформи в областта на енергийната ефективност на сгради, либерализация на пазара на електрическа енергия, стимулиране на производството на енергия от ВЕИ и декарбонизация на енергийния сектор. Проектите са 13 на брой, а най-големите са насочени към енергийно обновяване на сградния фонд, национална инфраструктура за съхраняване на електрическа енергия от ВЕИ и изграждане на 1,4GW ВЕИ и батерии.

В стълб „Зелена България“ над 87% от разходите са за енергетика, близо 12% – за селско стопанство и малко над 1% – за екология.


Свързани публикации.