Уроците от срива на bitcoins

Едно от любопитните събития в света на финансите (доколкото това могат да се нарекат финанси) през последния месец беше стремглавия пик на цената на виртуалната валута bitcoins, последван от нейното сгромолясване, при това в рамките на няколко седмици.

 

Що е то биткойн?

Идеята зад биткойн надали може да се нарече особено нестандартна и революционна – замисълът е да се разработи виртуална валута, която няма никаво физическо изражение и не е поддържана от банкова институция, а основната ѝ функция е да се правят разплащания онлайн. Оригиналното в разработката на биткойн е липсата на централно регулаторно звено, което е заместено единствено от механизъм, който предотвратява двукратната употреба на един и същи биткойн  от един и същ държател. Паралелно с това е заложена и системаза предотвратяване на инфлация, която автоматично намалява стойността на всички притежавани битокойн пакети наполовина всеки четири години.Отделно, планът е да съществува ограничен брой биткойни, което елиминира инфлационното поведение на „традиционните“ валути, породено от политиката на регулаторащите ги институции[1]. Oчевидно, биткойните страдат от всички „болести“ на предишните виртуални валути инай-вече фактът, че легитимността им се базира на отношението на потребителите им към тях, вместо да са скрепени с авторитета на определена държава или емитираща търговска банка. Обстоятелството, че са напълно зависими от достъпа на потребителите им до Интернет, също поставя своите ограничения пред разпространението на валутата.

 

Какво се случи с биткойн?

До началото на 2013 г., стойността на биткойните се увеличаваше с умерени темпове заедно с търсенето им. През първата третина обаче цената му започна да се покачва рязко – в рамките на един месец, от 10-ти март до 10-ти април, цената им скочи от 49$ над 237$, бележейки увеличение от около 5 пъти, като причината беше рязко увеличаване в търсенето и спекулации с „валута“, която има ограничено количество. Пикът обаче беше последван от почти толкова рязък спад, като цената на биткойн спадна почти тройно за ден (виж графиката).

Причините за срива са няколко. На първо място, в опит да „охлади“ пазара организацията, поддържаща валутата, блокира за известно време достъпа до системата си. Рязкото повишаване на интереса също създаде сериозни технически проблеми на сървърите, които поддържат услугата. Другата основна причина за резкия спад на цената бе осъзнаването на спекулацията, което беше изключително лесно при наблюдението на пазара на биткойн поради отворения пазар, който се води единствено от поведението на потребителите си, а не от политиката на централен управляващ орган. Освен това, отношението към този тип валути е изключително податливо на мненията на различните специалисти, които в случая се обединиха околко едно мнение, а именно, че биткойните имат всички признаци на образуване на балон.

 

Изводите от „провала“ на биткойн

Въпреки че резкият спад в цената – и доверието – във виртуалната валута не означават непременно нейния край, от пукането на биткойн балона могат да бъдат изведени няколко важни извода за особеностите на този тип начинания, а и за природата на парите като цяло.

  • Когато дадена валута не е подкрепена с реална стока (в миналото – златен или сребърен стандарт) или по настоящем – с правомощията на държавата да налага и събира данъци, тя неизбежно е много по-волатилна от традиционните валути, което я прави изключително непредсказуема и по тази причина високорискова инвестиция; малко биха избрали да държат спестяванията си във валута, която може да загуби голяма част от стойността си за часове;
  • По същата причина подобен тип валути са изключително податливи на спекулации; интересът към тях, а оттам и цената им зависи единствено от отношението на потребителите към тях, а създаването на  полярно положително/отрицателно отношение е изключително лесно;
  • Пазарът на биткойните все още е „плитък” поради относително ниското ниво на емитираните до момента обеми (равностойността на около 3 млрд. долара); това предполага и типичните за плитките пазари резки колебания в цената.
  • Моделът на пълна анонимност насърчава използването на валутата за незаконна търговия и съответно отблъсква някои инвеститори, които се опасяват от липсата на институционален контрол (показателно е, че според изследвания по-голямата част от разплащанията с биткойн са правени към сайтове за незаконна търговия със забранени стоки от типа на Silk Road[2]);
  • Въпреки високата волатилност в краткосрочен план (и оттам несигурност), поради ограниченото си количество виртуалните валути остават „добра“ инвестиция понеже дългосрочно стойността им има тенденция да се увеличава. 

 


[1]Повече за особеностите на биткойн от Economist, http://www.economist.com/blogs/babbage/2011/06/virtual-currency?fsrc=scn%2Ffb%2Fwl%2Fbl%2Fbitsandbob

[2]Най-популярният портал за незаконна търговия онлайн в т.нар „deep web“, известен като „The Ebay of drugs“, който приема разплащания единствено с битокйн поради гарантираната анонимност.


Свързани публикации.