Така се прави

 

Днес на седмичното правителствено заседание ще се разгледа доклад за допълнителни мерки и действия за финансовото подобряване на дейността на Национална компания „Железопътна инфраструктура (НКЖИ). В същността си НКЖИ е търговец – държавно предприятие, образувано по Закона за железопътния транспорт. Като управител на железопътната инфраструктура, НКЖИ организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен договор, сключен между компанията и държавата.

През март тази година генералният директор на НКЖИ изготвя план за действие, свързан с ефектите от кризата и новите въздействия върху железопътния транспорт. Най-после добра умисъл – докладът е насочен единствено към намаляване на разходите, а не към обяснения за необходимостта на още средства и държавна защита. Ето какви са основните мерки в доклада и средствата, които ще бъдат спестени от тяхното реализиране през 2009 година:

  • Закриване на 12 бр. железопътни линии на загуба – 6 323 432 лв.
  • Намаляване на броя на ползваните карти за безплатен транспорт – 335 670 лв.
  • Използване на неплатен отпуск на служителите – 611 934 лв.
  • Отказ на служителите от социална сума от 150 лв. срещу отпуска – 30 000 лв.
  • Замразяване на заплатите – 9 867 058 лв.
  • Промяна на политиката за обучение с оптимизиране на разходите – 336 600 лв.
  • Ограничаване на разходите за административни нужди – 513 939 лв.
  • Оптимизиране на персонала според обема на работата – 3 916 134 лв.

Важно е да се отбележи, че изготвянето на мерките е на база предложенията на работниците и служителите на НКЖИ. 

Сумарно всички спестени разходи за 2009 г. са повече от 20 млн. лв. Въпросът, който изниква е: Трябва ли да настъпи криза, за да се оптимизират разходите на държавните предприятия?!? Все пак дано управляващите проявят разум и приемат предложенията.

Проблемът е, че дори при пълното одобрение на мерките недостигът на НКЖИ е повече от 50 млн. лв. Българският опит показва, че с допълни средства от бюджета положението на НКЖИ и БДЖ няма да се оправи. Чуждият опит доказва, че решението в такъв случай е приватизация. Това ще позволи по-добро използване на паричните средства, повече добавена стойност за икономиката, по-качествено предоставяне на услугата и по-ефективни използване на инфраструктурата. 


Свързани публикации.